– Fra første stund er det lønnsomt å jobbe med beskyttelse av idéen. For, hva hvis noen andre allerede har gjort hele eller deler av oppfinnelsen? Det betyr ikke nødvendigvis at du må forkaste idéen, men i stedet rette utviklingsoppmerksomheten mot beskyttbare enkeltelementer eller utvalgte markeder, sier regiondirektør Thor B. Mosaker i Zacco Oslo.

Lett å kopiere

Statsminister Erna Solberg har uttalt at innovasjon og kunnskap blir vår olje i fremtiden. Forskning og utvikling krever mye kapital og medfører oppbygging av verdier i form av kunnskap. I mange virksomheter er verdiene i hovedsak kunnskap, som kan være lett for andre å kopiere.

– Innovasjonsprosesser kan handle om å utvikle en enkelt idé og ferdig med det. Men, langt oftere vil den første idéen åpne for mange flere innovasjoner. Også disse må beskyttes.

Riktig navigering

På veien vil opphavsmennene måtte navigere i en stor mengde av rettigheter som andre allerede har beskyttet.

– Derfor gjelder det å ha en strategi for systematisk undersøkelse av terrenget og beskyttelse av rettigheter, sier Mosaker.

Sikkerhet for lån

Fra 1. juli 2015 ble det derfor mulig å pantsette patenter og søknader om patenter med mer.

– Gründere som henter kapital fra investorer opplever at deres egen eierandel i innovasjonen blir mindre. Ære være investorer som satser. Like fullt er det godt både for dem og gründerne at Stortinget har åpnet for kapitaltilgang gjennom låneopptak, sier Mosaker.