Immaterielle rettigheter (IPR) er avgjørende for å fremme innovasjon, for å sikre investeringer, for å oppnå en bedre forhandlinsposisjon i samarbeidsforhold og for å tiltrekke investorer og samarbeidspartnere. 

Strategisk 

- Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et av de sterkeste fortrinn man kan ha, og bedrifter bør derfor ha full oversikt over sine egne verdier og rettighetene på dem, sier Anne Wildeng i Bryn Aarflot.

For å sikre avkastning av innovasjonene som bringes på markedet, er strategisk bruk av IPR helt sentralt. Et bevisst forhold til IPR går ut på å beskytte varer og tjenester mot kopiering og etterligning i tillegg til å erobre nye markeder. Hva hvis løsningen eller varemerket som utvikles ikke kan utnyttes i viktige markeder grunnet inngrep i andres rettigheter?

Å jobbe innovativt og strategisk gir et viktig signal utad, siden mulige investorer er opptatt av at de immaterielle rettighetene er beskyttet. Det samme gjelder om utenlandske aktører viser sin interesse.

IPR-system

- IPR må systematiseres og eiendelene rangeres. Videre bør man ha et kontrollsystem som sikrer kvaliteten og rutinene, sier Wildeng.

Dette innebærer at avtaler med de ansatte, konfidensialitetsavtaler, publikasjoner og lisensavtaler er på plass, i tillegg til avtaler rundt bedriftens forretningshemmeligheter. For å kunne formalisere en egen strategi, er det viktig å kjenne landskapet for IPR og teknologien som bedriften opererer i. Ved å implementere strategien i organisasjonen, samt gjennomføre nødvendig opplæring, vil en få den mest effektive bruken av IPR-ressursene.