– «Alle» vet at de bør spise fem porsjoner med frukt og grønt hver dag. Likevel er rådet om frukt, bær og grønnsaker et av kostrådene folk er dårligst på å følge, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen SA. Tall fra Norkost 3 viser at bare 15 prosent av norske menn og 13 prosent av kvinnene spiser anbefalt mengde grønnsaker hver dag.

Sunt, godt, kortreist og naturlig

Spør du folk om de er opptatt av å spise sunt, svarer 60 prosent ja. Mens sunnhetstrenden har vært stabilt høy lenge, har oppmerksomheten rundt bærekraft steget de senere årene. I følge Morthen øker etterspørselen etter velsmakende matvarer som er lokalproduserte og kortreiste, har norsk opprinnelse og er basert på naturlige råvarer.

– De norske produsentene av frukt, bær, grønnsaker og poteter innfrir på alle disse punktene, sier hun. La meg eksemplifisere med noen imponerende tall: Grøntsektoren beslaglegger kun to og en halv prosent av Norges produksjonsareal. Ut fra de knappe arealene skapes hele 12,5 prosent av produksjonsverdien i norsk landbruk.

Direktøren for landets største produsentorganisasjon for frukt og grønt forteller at myndighetenes målsetning er å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker med 20 prosent innen 2021.

– En helhetlig vurdering av helse og bærekraft fra helsemyndighetene konkluderer med at det er stort samsvar mellom å spise sunt og bærekraftig. Å spise mer enn «fem om dagen» er gunstig både for helsen og miljøet, forteller Morthen. Det er med andre ord bare å la seg friste i butikkenes frukt- og grøntavdeling.

Norsk frukt og grønt er bærekraftig

Elisabeth Morthen har nesten 1200 eiere i ryggen når hun forteller at norsk produksjon av frukt og grønt er klimagunstig. Gartnerhallen SA representerer 60-70 prosent av produksjonen av frukt, bær, poteter og grønnsaker i Norge.

– Den norske produksjonen har lavt klima- og miljøavtrykk sammenliknet med mange andre land. Vi bruker lite plantevernmidler, har lave utslipp av klimagasser og gjødsler effektivt, forklarer hun.

Se etter norsk frukt og grønt

Gartnerhallen har ambisjoner om å øke verdiskapingen i sin del av næringen med 150 prosent innen 2030, på en bærekraftig måte.

– Vi skal ta en aktiv rolle for å øke norsk frukt- og grøntproduksjon og bidra til at klimaavtrykket fra norsk matproduksjon blir enda lavere enn i dag, sier Morthen. Hun oppfordrer til å se etter sunne, bærekraftige norske produkter i butikkenes frukt- og grøntavdeling hele året.