Bjørn Egil Flø

Ruralsosiolog, seniorforsker NIBIO matdivisjonen

"Ser ein stort på det, altså globalt, er matindustriens største utfordring; truverd og ærlegdom, økonomi og evna til å ivareta eit mangfald av gode råvarer.”

Katrine Røed Meberg

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund

"Med den store befolkingnsøkningen vi forventer oss trengs økt matproduksjon og trygg mat.”

Margareth Øverland

Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og leder for Senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway

"For norsk og internasjonal matindustri er tilgangen til bærekraftige proteinkilder en økende utfordring.”