Forskningsleder i Vestlandsforsking, Ivar Petter Grøtte, og prosjektleder Hilde G. Corneliussen forteller at instituttet jobber med velferdsteknologi.

– Vi blir stadig flere eldre, og etter hvert vil ikke helsesektoren ha nok folk til å gjennomføre helse-, omsorg og velferdstjenester på den måten vi gjør det i dag, sier Grøtte.

– Det er behov for å jobbe på en smartere måte. Det handler både om utvikling av nye teknologier, og utvikling av nye arbeidsmåter og tjenester. Utfordringen ligger i å knytte teknologien til et tjenestetilbud, forklarer Grøtte.

Deling av resultat og kunnskap

Instituttet arbeider med kunnskapsutvikling og innovasjon i offentlig sektor og da særlig i de mindre kommunene, sier Grøtte.

– Prosjektene våre har to brukergrupper. Den ene er eldre og mennesker med spesielle behov som mottar tjenester. Den andre er helsepersonell. Kommunene er en viktig tjenesteleverandør, og med enheter av ulike størrelser og med varierende evne til å drive eget innovasjonsarbeid. En viktig regional drivkraft for slikt innovasjonsarbeid er IT-forum Sogn og Fjordane, forklarer Grøtte og fortsetter:

– Det er også en tett kobling til næringslivet. Teknologisk utvikling må skje på bedriftssiden.

– Dette er et nettverkssamarbeid på regionalt og lokalt nivå som innen offentlig sektor involverer blant annet Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen, Kommunenes Sentralforbund og Helse Førde HF, hvor det er kobling mellom forskning, utdanning, offentlig sektor og næringsliv. Her er det etablert et system for utvikling og deling av resultater og kunnskap, og nå har tida kommet for felles satsing og et bredt samarbeid mellom brukermiljø og FoU-miljø innen velferdsteknologi.

Behov for standardisering og integrering

– Kommunene må øke kunnskapsnivået om velferdsteknologi, og de må vite hvordan de skal utvikle tjenester som involverer teknologi, forteller Grøtte.

– Det er også en tett kobling til næringslivet. Teknologisk utvikling må skje på bedriftssiden. Det finnes en rekke teknologier som sluttbrukere kan benytte seg av, for eksempel dørvakter, fallsensorer, komfyrvakter som automatisk slår av komfyrer og hindrer brannutvikling. Utfordringen med slik teknologi er standardisering, god funksjonalitet og integrering i et tjenestetilbud.

– Det må være lett å forstå bruken og styringen av slike teknologier, hvis ikke blir de ikke mye til hjelp for brukeren, avslutter forskningslederen.