Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har fått gjennomført livssyklusanalyser (LCA) av både sine plastkasser og plastpaller som viser at produktene er gode og miljøvennlige alternativer for emballasje og lastbærere til dagligvarehandelen.

Retur og gjenbruk

– Ser vi på vår livssyklusanalyse av plastkasser mot tilsvarende analyser for andre emballasjetyper, er plastkassen klart det mest miljøvennlige og gir 56 prosent mindre CO2-utslipp. Gjennom vår returordning av gjenbrukslastbærere for dagligvarer i Norge håndterte vi sju millioner transporter med plastkasser i 2017, noe som utregnet betyr at våre kunder har bidratt til å spare 1300 tonn CO2-utslipp ved å velge plastkassen, sier prosjektsjef og miljøansvarlig Kim Louise Soleng i NLP.

Det store miljøgevinsten ligger i retursystemet og gjenbruket.

– Analysene viser gode miljøgevinster ved bruk av plastpallene også. Resultatet av livssyklusanalysen viser at med plastpallen reduseres CO2-utslippet med 31 prosent sammenliknet med en trepall. Dette tilsvarer en CO2-reduksjon på 1703 tonn i 2017, sier hun.

Hundre prosent gjenvinning

Pallene i plast som NLP produserer er laget av High Density Poly Ethylene (HDPE) og plastkassene av Polypropylen (PP). Plasttypenes egenskaper sammen med designen, gjør at de er robuste og normalt varer i over ti år. De kan også repareres om det er noe, og når de ikke lenger kan repareres, sendes de tilbake i retursystemet, og går til gjenvinning, der de blir resirkulert til nye plastprodukter.

Smart logistikk

Ser vi bort fra selve lastbærerne, er smart logistikk også nødvendig for å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig.

– Vi streber etter å finne så korte transportruter som mulig. Vi ser også etter alternativ transport som jernbane. Våre prosesser og løsninger skal bidra til bedre utnyttelse av transportparken, høyere produktivitet og CO2-reduksjon, sier hun.

NLP benytter et web-basert system for føring av lastbærere mellom to eller flere parter. Systemet gir oppdatert saldo på lastbærere ut og inn, der de er i distribusjonskjeden. Den manuelle kvitteringen, som alle brukte før, er erstattet, og web-løsningen gir langt bedre kontroll på saldoen av lastbærere.

– Enkle bestillingsrutiner og et godt logistikksystem gjør at vi har en svært god leveringssikkerhet, der du allerede ved bestilling får vite når de bestilte lastbærerne vil være hos deg. Dette medfører også at det ikke er behov for noen stor beholdning av lastbærere på kundens eget lager, sier hun.

Web-systemet gjør at alle i distribusjonskjeden selv kan ha kontroll, ved å bestille og melde hvor mye de overfører.

Miljøhensyn

Dagligvarehandelen utgjør om lag førti prosent av norsk handel og transport og er en viktig aktør i dagens nødvendige miljøskifte mot et mer bærekraftig samfunn.

I forbindelse med NLPs virksomhet er det kanskje selve produksjonen av plastlastbærerne som det er størst miljøutfordringer med, men det er ikke NLP som produserer disse. Internt hos NLP ligger de største miljøutfordringene i vaskeanlegget og transport. NLP har, som nevnt over, gjort grep med transport, og jobber også med å gjøre vaskeanlegget mer bærekraftig.

– I vaskeanlegget har vi gjenbruk av varme med vareveksler, gjenbruk av oppvarmet vann, fjernvarme, miljøvennlige vaskemidler, gradvis utskiftning til LED-belysning, for å få til mer effektiv energi. Vi ønsker å gjøre vårt beste for miljøet i alle ledd. Det viktigste - eller beste - vi gjør for bærekraften er nok at vi har gjenbrukspaller og -kasser som hjelper kundene våre å flytte varer effektivt, trygt og kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden, samtidig som vi tar miljøhensyn med retur og gjenbruk, sier hun.