Instituttdirektør for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre Hagen, mener at svaret på fremtidens velferdsutfordringer er at flere må bidra mer i verdiskapingen. Senteret består av forskningsinstituttene NOVA og AFI.

Kåre Hagen, instituttdirektør for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Foto: Benjamin A. Ward

– Flere må bidra i arbeid, fordi flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. I tillegg utdanner høgskolen veldig mange av nøkkelprofesjonene som skal få til dette. Blant annet sosialarbeidere som skal jobbe med folk som sliter i kanten av arbeidslivet. Barnevernutdanningene som skal sørge for at unge får en god start i livet. Helsefagene som fremover mer og mer vil bli en leverandør av personell til omsorgstjenestene, forteller Hagen.

– Her kommer AFI inn og vil være med på en samfunnsdugnad om å få mer kunnskap om hvordan man får et mer inkluderende arbeidsliv, slik at flere bidrar og bistår i produksjonen. NOVA på sin side er gode på omsorgstjenester og på å kartlegge behov og kompetanse i omsorgstjenesten, forklarer Hagen.

– Vi kommer ikke inn med en oppskrift på et bærekraftig velferdssamfunn, men med en forskningsagenda og kompetanseprofil som kan bidra til å finne gode løsninger på disse utfordringene.

God match fra starten

Hagen forteller at bakgrunnen for opprettelsen av senteret var et initiativ fra HiOA som i lys av sin egen strategi frem mot år 2020 og ambisjoner om å styrke forskningsvirksomheten, inviterte aktuelle og relevante oppdragsforskningsinstitutter til samtaler med høgskolen.

– AFI og NOVA var de som reagerte mest positivt utfra et motiv både hos AFI og NOVA om at den forskningen vi som institutter driver og målgruppene for vår forskning, altså innenfor arbeidsliv og velferd, var veldig sammenfallende med Høgskolens. Vår kompetanse og ambisjoner matchet umiddelbart, forteller Hagen.

– Høgskolen ønsket mer forskning til å støtte oppunder sin undervisning. Vi hadde mye forskning, og ønsket på mange måter å støtte oppunder undervisning. Dette la grunnlaget for det som er blitt til SVA. Dette er en innovasjon i det norske forskningssystemet, for på den ene siden er både AFI og NOVA enheter i høgskolen, samtidig som vi har en ganske høy grad av selvstendighet både faglig og økonomisk. Blant annet har vi egne økonomiske resultatenheter. Vi tilføres ikke mer penger av høgskolen enn det vi fikk i grunnbevilgning, avslutter Hagen.