I all dødplassen vi omgir oss med ligger enormt potensial for kreative og brukervennlige løsninger som kunne ha gjort livene våre bedre. Tenk bare på alle gater som er omgitt med høye kontorbygg, og som ikke har noen praktisk eller sosial funksjon utover å være en vei der vi hastig beveger oss fra et punkt til et annet.

– Mange gater inviterer verken til lek, sykling eller sosial interaksjon mellom mennesker, og på den måten virker de ekskluderende. Ikke bare innen byplanlegging, men innen alle bransjer finnes masse uutnyttet potensial for mer funksjonelt design som kan favne alle, sier Rama Gheerawo, som er direktør av Helen Hamlyn Senter for Design på Royal College of Art.

Gheerawo er en av verdens fremste eksperter på implementering av inkluderende designprosesser i organisasjoner og bedrifter, både i privat og offentlig sektor. Og det er han som kommer til å fasilitere én av to parallelle workshoper på kommende konferanse Innovasjon for alle 2018 på DOGA (Design og Arkitektur Norge) 7.-8. juni.

Kan endre hele organisasjonen

Inkluderende design skiller seg fra tradisjonell design ved at produktene og tjenestene ikke utformes til en innsnevret målgruppe, eventuelt med særløsninger for de med for eksempel nedsatt funksjonsevne. Istedenfor skaper man ideer som alle kan bruke, på samme premisser uavhengig av kjønn, alder, status, kulturell bakgrunn og funksjonsevne. Dette innebærer alle fagfelt hvor formålet er å dekke menneskers behov. Enten det er markedsføring, arkitektur, byplanlegging, turisme, førerløse biler, kunstig intelligens og robotikk, teknologi og servicedesign eller entreprenørskap.

– Jeg har utallige eksempler på private og offentlige institusjoner hvor filosofien har endret hele organisasjonsstrukturer til det bedre. I løpet av de siste 20 årene har jeg til gode å oppleve en bedrift eller organisasjon som vender tilbake til gamle arbeidsformer etter en inkluderende designprosess, sier Gheerawo. Det gir arbeid mening. I tillegg fører det til flere motiverte ansatte, og mer kreative ideer som kan dekke behovene til en enorm målgruppe. Det igjen fører oftest til høyere salg og bedre lønnsomhet, ifølge ham.

Lite utvalg – stor innflytelse

Et vellykket inkluderende designprosjekt er Heathrow flyplass i London. Der hovedsegmentet av brukere ikke engang var med i markedsundersøkelsene i forkant av utformingen.

– I følge arbeidsmetoder innen inkluderende design visste vi at gjennom å utforme infrastrukturen etter behovene til ekstrembrukerne, i dette tilfellet en businessmann, 8-åring, 80-åring, japansk turist og en person med nedsatt syn, så ville vi samtidig komme opp med løsninger som fungerer for en middelaldrende, frisk person som snakker flytende engelsk, forklarer Gheerawo.

Fremfor mange generelle spørsmål stilte de heller få, spesifikke spørsmål gjennom dybdeintervju og ved å inkludere det lille utvalget gjennom hele utformingsprosessen.

– Et lite utvalg krever mindre ressurser, i tillegg til at man sitter igjen med mer verdifull informasjon om hvilke utfordringer man må søke å løse for at designet skal fungere i praksis, sier Gheerawo.


- Hvis du skal designe uansett, hvorfor ikke designe noe som gjør verden mer levelig for oss alle, og på en mer kosteffektiv måte, sier Gheerawo. Foto: Royal College of Art.


 

Menneskelig mangfold

Som bedrift eller organisasjon må man ha alle sine samfunnsborgere som målgruppe. Hvis ikke formålet er å gi mennesker verktøy eller metoder for å heve livskvaliteten deres, har produktet eller tjenesten heller ikke innfridd sitt fulle potensial, ifølge ham. 

«Innovation for All 2018» er foredrag, interaktiv læring og workshops i inklusiv design som består av to dager med kreativitet, inspirasjon og kompetansedeling. Målet er både personlige og organisatoriske transformasjoner. På konferansen får du får muligheten til å utvide nettverket ditt med verdensledende eksperter innen inklusiv design og likesinnede individer. Liksom inkluderende design er konferansen universell for lærere og professorer, aksjeholdere, forskere, gründere, ledere og beslutningstakere på alle nivåer, både i offentlig og privat sektor.

– Mye i verden er direkte ekskluderende og tilsvarer det høye stressnivået mange lever under. Hvis du skal designe uansett, hvorfor ikke designe noe som gjør verden mer levelig for oss alle, og på en mer kosteffektiv måte, sier Gheerawo.