–  Forbrukeren skal jo spise maten og må kunne være sikker på at produksjonskjeden er trygg og god. Og bonden med familie skal kunne ferdes og bo trygt på gården, sier Knut Martin Glesne. Han er fagsjef for Landbruk i Gjensidige som forsikrer over 70 % av alle gårdsbruk i Norge.

– De aller fleste bønder er veldig flinke til å prioritere sikkerhet. Det er nok også noe av grunnen til den høye tillitten forbrukerne har til den norske bonden, sier Glesne.

Forebygger brann med el-kontroll

Det har vært flere store branner på norske gårder opp gjennom årene. Hele 50-70 prosent av landbruksbranner i Norge skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr, og Knut Martin Glesne oppfordrer til å sjekke el-anlegget på gården grundig.

– Gjensidige tilbyr el-kontroll med termografering slik at man kan oppdage farlige koblinger før det bryter ut brann, sier Glesnes, og forteller at i tillegg til å få et tryggere hjem og arbeidsplass, får bonden redusert forsikringspremie etter gjennomført kontroll.

Gjensidige tilbyr også brannvarslingsanlegg tilpasset landbruket, som varsler både med alarm og telefonoppringning.

– Hvis du da har gode brannrutiner skal det være mulig å evakuere dyr og slukke brannen i tide. Noen bønder arrangerer også evakueringsøvelser med sine egne storfe, sier Glesne.

Risikovurdering

For å avdekke brannfaren på gården, og risiko for smitte- og sykdom blant dyra, har Gjensidige utarbeidet en egen risikovurdering.

– Sykdomssituasjonen for norske husdyr er svært god, men sykdomspresset i Norge øker i takt med endringer i klima, nye handelsmønstre og økt persontrafikk. Derfor blir det stadig viktigere å ha gode rutiner for å redusere risikoen for spredning av sykdom, sier Glesne.

– Vi jobber sammen med alle aktører i norsk landbruk, og hjelper hverandre på dette området. Den norske bonden har et veldig godt rådgivningssystem rundt seg, og alt ligger til rette for et trygt og sikkert landbruk hvis man tar de forhåndsreglene som finnes.