Nescafé Plan er en handlingsplan som er initiert av Nestlé. Prosjektet skal sikre fremtidig kaffedyrking og er beregnet å koste 400 millioner Euro. Som et ledd i dette prosjektet skal det blant annet plantes 220 millioner nye kaffeplanter innen 2020. Plantene, som gis bort til kaffebønder i de viktigste kaffeproduserende landene verden over, er av en type som tåler mer enn mange andre kaffeplanter og samtidig gir bedre avlinger. En annen og svært viktig del av handlingsplanen er å øke kunnskapen hos kaffedyrkerne.

– Vi skal hjelpe bøndene med å øke inntektene fra kaffedyrkingen ved å gi dem økt kompetanse om hvordan de kan få bedre og større avlinger. Det er veldig viktig at de som dyrker kaffe får den prisen de trenger for å dyrke frem kaffe på en bærekraftig måte, og at de kan leve av kaffen, slik at de ikke finner seg et annet levebrød, forteller Angelika Rosenberg, kategoriansvarlig for kaffe hos Nestlé. 

Fra 2010 til 2016 har nesten 400 000 kaffebønder fått opplæring i ansvarsfull kaffedyrking i samarbeid med Rainforest Alliance.

Coffee by Women

– De fleste kaffeplantasjene er familiedrevet, og vi skal hjelpe dem til å fortsette som kaffebønder. På den måten skal vi få dem til å fortsette å dyrke kaffe slik at ikke kaffe ender opp med å bli en veldig dyr luksusvare som bare de med god råd har mulighet til å kjøpe, sier Rosenberg.

Som et ledd i Nescafé Plan er det også startet et prosjekt som heter Coffee by Women. Bak prosjektet står Zoégas, Nestlés svenske produsent av filterkaffe. Den mørkbrente filterkaffen er basert på kaffebønner fra Arabicaplanter, og kommer først og fremst fra Øst-Afrika, hvor man finner en svært høy kvalitet på kaffebønnene.

– Der har vi startet et prosjekt som retter seg mot kvinner. Det startet i Kenya i 2012 hvor vi skulle utdanne 8 500 kaffebønder. 60 prosent av befolkningens inntekter på landsbygda i Kenya kommer fra kaffedyrking, men det er stadig flere som slutter med kaffedyrking og flytter inn til byene. Kvinnene er helt sentrale i produksjonen og ofte mye mer arbeidsomme enn menn. Det nye er at nå får også kvinnene opplæring i hvordan de kan dyrke kaffe på en best mulig måte, fortsetter Rosenberg.

Nestlés mål er å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid – både for enkeltmennesker, lokalsamfunn og kloden vår. Samtlige kaffebønder som deltar tilbys kostnadsfri utdanning i bærekraftig og effektiv kaffedyrking, kvalitetsoppgradering, verifisering og sertifisering. Utdanningen skjer i samarbeid med lokale organisasjoner, inkludert CMS (Coffee Management Services).

 

Kvinner i Kenya

Foto: Nestlé

 

30 prosent kvinner

Tradisjonelt har det vært menn som har blitt tilbudt utdanning. Å utdanne kvinner er noe nytt, og målsetningen er at minimum 30 prosent av de som utdannes skal være kvinner.

– Kvinnene i dette prosjektet tilbys i tillegg utdanning innen lederskap og selvutvikling. Kvinner og menn utdannes sammen for å få så mange bønder som mulig med på reisen mot fremtidens kaffe, forklarer Rosenberg.

– Kvinnene har gjerne det øverste ansvaret for å drive familien, og er samtidig svært flittige og dyktige i sitt arbeid. Vi støtte på noen kulturelle utfordringer i starten, men med litt lokal drahjelp har vi oppnådd gode resultater.   

Utdanningen ledes av agronomer, gjennomføres ute på kaffeplantasjene og er praktisk rettet. Kvinnene setter familien høyt og er opptatt av å sikre fremtiden, derfor er det viktig at de får gode avlinger som kan sikre dem en skikkelig inntekt for den jobben de gjør. Det er nettopp det vi bidrar til med dette prosjektet, avslutter Rosenberg.