Hva er livsvitenskap?

Livsvitenskap handler blant annet om å finne nye løsninger på hvordan vi skal forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos oss selv og andre organismer i vårt økosystem, både planter og dyr. Her kan du bidra om du så har studert medisin, matematikk, naturvitenskap, samfunnsvitenskap eller humaniora – vi trenger kunnskap fra alle disse fagområdene for å løse store globale samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Av Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

Vår satsing på å bygge opp verdensledende forskning, utdanning og næringsliv innen livsvitenskap er noe også folk flest i Osloregionen skal merke.

Satsingen på livsvitenskap, helse og miljø krever innsats og samarbeid på mange plan. Vi jobber sammen med hele verdikjeden fra grunnforskning i akademia, via klinisk utprøving i sykehus, til utvikling av legemidler i private bedrifter for at kunnskapen forskningen gir oss, skal tas i bruk. Ikke minst satser vi på framtida – våre nåværende og framtidige studenter. Derfor har vi på årets Oslo Life Science-konferanse for første gang både et eget arrangement for studenter og doktorgradsstipendiater, og et eget arrangement for byens befolkning i Botanisk hage. Mange av byens unge skal studere ved universitetet å jobbe med forskning og innovasjon i framtida. For dem er det ekstra spennende at UiO på årets statsbudsjett har fått oppstartmidler til livsvitenskapsbygget som skal stå ferdig i Gaustadbekkdalen i 2024. Dagens tolvåringer er de første som får studere i dette praktbygget som virkelig vil sette fart på Osloregionens satsing på livsvitenskap.

Samarbeid og kunnskap

Under konferansen møtes forskere fra både UiO, Oslo universitetssykehus og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å presentere det siste nye innen forskningsfronten, og å se hvordan samarbeid på tvers kan styrke miljøene i Osloregionen ytterligere.

Vi jobber for tiden tett med Oslo kommune, byens kunnskapsmiljøer og næringsliv for å utvikle en samlet campusstrategi for Oslo. Målet er å forme kunnskapshovedstaden Oslo, og utvikle samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv. På og rundt våre campusområder kan vi utvikle en motor i kunnskapsøkonomien, og i enda større grad ta kunnskapen i bruk.

Jeg håper du vil lese dette bilaget og la deg glede og inspirere av alle de spennende initiativene som pågår i regionen vår – og så håper jeg å treffe noen av dere som leser dette, på konferansen vår neste uke.