– Vi henter inn og benytter alt matavfall fra husholdningene i Kragerø, Grenland, Vestfold, Drammensregionen, Asker, Romerike, Follo, Indre Østfold og Halden som innsatsfaktor i produksjonen vår. Dette utgjør cirka 50 000 tonn matavfall i året. I tillegg tar vi inn 70 000 tonn storfe- og grisemøkk fra landbruket, hovedsakelig fra Vestfold. Det er dette vi bruker i produksjonen på Den Magiske Fabrikken, sier Pål Smits som er administrerende direktør i Lindum. 

Enkelt forklart fjernes plast og andre urenheter fra matavfallet før det blandes sammen med landbruksgjødselen. Deretter varmebehandles blandingen for å fjerne uønskede bakterier, før den behandles i store lukkede råtnetanker i tre uker.

– I tankene er det en bakteriekultur som bryter ned avfallet uten tilgang på oksygen og i denne prosessen blir det produsert biogass som består av 65 prosent metan, fortsetter Smits.

Brød og tomater

Når metanet er tatt ut blir det to restprodukter igjen. Co₂ og en svært næringsrik masse som kalles biogjødsel:

– Biogjødselen går tilbake til landbruket og egner seg godt til å bli spredt over store landbruksarealer, særlig der de driver med kornproduksjon. Av kornet som gjødsles med biogjødsel kan det produseres 28 millioner brød. Den naturlige biogjødselen som vi produserer erstatter kunstgjødsel, forklarer Smits.

I tilknytning til Den Magiske Fabrikken bygges det også et testanlegg med en ny type veksthus på 1 500 kvadratmeter. Ideen er å bruke biogjødsel fra fabrikken til å gjødsle grønnsakene som de skal dyrke. Det skal også brukes Co₂ fra anlegget siden dette er noe særlig tomater trenger for å få god vekst.


RÅTNETANKER: Etter flere andre prosesser havner matavfallet i disse store og lukkede råtnetanker. Her behandles det i i tre uker. Foto: Torbjørn Tanberg


Biogass til renovasjonsbiler og busser

Metanen fra biogassen som produseres på fabrikken brukes av alle bussene i Vestfold og Grenland. Fra Den Magiske Fabrikken til Vestfold Kollektivtrafikk sin driftssentral for busser, som holder til rett utenfor Tønsberg sentrum, er det lagt en mer enn åtte kilometer lang rørledning som transporterer biogassen. 

– I tillegg til bussene, benytter også alle renovasjonsbilene i Vestfold og Grenland biogass. Det er også bestilt en helt ny type kraftig lastebil som skal benytte biogass når vi skal hente matavfall, enten det er i Østfold, Asker eller på Romerike. Dette gjør at også transporten nå blir klimanøytral, ikke bare behandlingen. Vi arbeider kontinuerlig med nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. Biogass- og biogjødselproduksjon er et veldig godt eksempel på god sirkulær økonomi, og med alle de positive tingene vi klarer å få ut av matavfall og landbruksgjødsel syns vi at Den Magiske Fabrikken bærer sitt navn med rette, avslutter Smits.

Den Magiske Fabrikken

  • Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom Vestfold Avfall og Ressurs (Vesar) og Renovasjon i Grenland (RIG). Sammen eier de selskapet Greve Biogass som Lindum har en avtale med.
  • Lindum leier den Magiske Fabrikken og står for produksjonen av biogass og biogjødsel.
  • Innsatsen til biogassproduksjonen er matavfall fra husholdninger og gjødsel fra landbruket (storfe- og grisemøkk).
  • Biogassen fra anlegget benyttes til alle busser og renovasjonskjøretøyer i Vestfold og Grenland.
  • Bioresten som blir igjen etter at biogassen er utvinnet er svært næringsrik og egner seg som gjødsel i landbruket.
  • I testsenteret som ligger i tilknytning til Den Magiske Fabrikken, skal de bruke egenprodusert biogjødsel og Co₂, som er et annet restprodukt, til å dyrke tomater og andre grønnsaker.