Elektrisk strøm er ferskvare og må brukes i samme øyeblikk som den produseres, og strømbehov er akutt og må dekkes i samme øyeblikk som behovet oppstår. Dessuten må strømmen overføres og distribueres fra produsenter til der forbrukerne er.

- Strømnettet er faktisk ganske smart for å få dette til å fungere, sier Ole Jakob Sørdalen, forskningsdirektør i Eltek.

Uforutsigbar

Nå står imidlertid elektrisitetsnettene overfor store utfordringer. Med mer fornybar energi og krevende laster som induksjonstopper, hurtigladere for el-biler og varmepumper, blir det vanskeligere å balansere strøm-produksjon og forbruk. Strøm fra vind og sol er til dels uforutsigbar, og i tillegg kan den variere veldig raskt. Dette kan føre til at nettet ikke kan ta i mot mer fornybar energi fra sol eller vind.

- Det som nå begynner å begrense utbygging av fornybar energiproduksjon flere steder er ikke tilgang på energiressurser, men mangelen på effekt-fleksibilitet i nettet, sier Sørdalen.

Energilagring

En lovende kilde til slik fleksibilitet er batterisystemer. Batterier kan fungere som forbrukere når det trengs eller som produsenter når det trengs, og de kan plasseres hvor som helst i strømnettet. Dermed kan de fjerne flaskehalser i strømnettet som måtte oppstå på grunn av store produksjonstopper eller forbrukstopper.

- Vi kan tenke på batterisystemer som strømnettets «fryseboks» som kan lagre unna sesongvarer til lysten på de varene kommer, sier Sørdalen.

Det trengs stadig mer teknologiutvikling for å gjøre energilagringsystemer gode og billige nok. I tillegg til å løse problemer i det norske strømnettet, kan slik utvikling gi norske arbeidsplasser for et økende, globalt marked. Dermed vil også norsk næringsliv bane vei for at stadig mer fornybar energi kan produseres og mates inn på nettet flere steder i verden.