- Hvis man ser bort fra mobilnettet og trådløse nettverk som opererer med M2M- løsninger (maskin-til-maskin) finnes det i dag sporadiske IoT-nettverk og infrastruktur rundt i landet. Med IoT-nettverk menes lavenergi datafangstnettverk som operer under 1GHz frekvensområdet. Teknologien benyttes innen velferdsteknologi, transport, logistikk (RFID) og smarte hus, sier Pål Kristian Levang, daglig leder i Nornir.

Tester velferdsteknologi

Selskapet har testet ut IoT-nettverk i Steinkjer de siste to årene og planlegger utrulling i hele byen innen 2017. Målet er å bygge verdens mest avanserte smart-by konsept basert på norskutviklet teknologi.

- Vi har testet ut tre prototyper innen velferdsteknologi i samarbeid med Egge helsetun. Et av konseptene bruker sensorer fra ulike nettverk for å automatisere varsling om avvik fra normal adferd. Slike avvik kan være at komfyren har stått på for lenge, døren er ulåst om natten, eller for høy fuktighet på badet, sier han.

Sensorer og maskinlæring

De vanligste sensorene i dag registrerer temperatur, fuktighet, vibrasjon, bevegelse, gass og lys. 

- Sensorene er kroppen til den hjelpende robot. Desto flere sensorer jo bedre og mer nøyaktige beslutninger kan applikasjonene ta. Datafangsten gir næring til maskinlæring. Hver enkelt sensor tilfører litt logikk til nettverket som i sin helhet gir viktig kunnskap for brukeren, sier han.

Kjerneteknologi

Hensikten med uttesting av teknologien er for å verifisere et distribuert operativsystem som sikrer ende til ende kommunikasjon mellom to objekter uavhengig av protokoller.

- Testing i virkelighetsnære situasjoner har gitt oss verdifull tilbakemelding på hva som fungerer. Vi har kjerneteknologien, men er avhengig av at andre aktører og selskaper som realiserer ulike konsepter i markedet. Slik sett er IoT helt i startfasen da alle aktørene i et slikt marked ikke er avklart, sier han.