På sentrene skal bedriftene ha muligheten til å teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter og løsninger. Hensikten er å gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere. Ved hjelp av tilgang til ekspertise, utstyr og lokaler skal katapult-sentrene stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse.

– Da Siva gjorde en sammenligning av norske virkemidler i forhold til virkemiddelbruken i en del andre land fant de at det var ett virkemiddel vi manglet. Land som Storbritannia, Tyskland og Sverige hadde testsentre de kalte katapulter der nye ideer og ny teknologi kunne testes ut og modnes fra forskningsstadiet til kommersialisering. Denne typen virkemiddel manglet her hjemme, men nå åpnes de to første katapultene i Norge, sier Ottar Henriksen som er prosjektleder for Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC) på Raufoss.  

I år bevilges det 50 millioner kroner til ordningen, og neste år bevilges det 100 millioner til når Siva øker katapultaktiviteten ytterligere.

38 søkere

Norsk katapult ble utlyst som en åpen konkurranse, der søknadene ble vurdert opp mot et sett vurderingskriterier.

– Vi opplevde at det var mange sterke kandidater og stor konkurranse. Sintef Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss ble valgt til å etablere den ene katapulten. Årsaken er blant annet at mange av industribedriftene på Raufoss ligger veldig langt fremme og konkurrerer i verdenstoppen internasjonalt, sier Sivas administrerende direktør Espen Susegg.

Den andre søkeren som fikk søknaden sin innvilget var Elkem i samarbeid med flere industriaktører og klynger. Denne katapulten har fått navnet FutureMat og skal tilby materialtekniske tjenester i en sirkulær økonomi og være med på å utvikle morgendagens avanserte materialer og produkter.

Minifabrikker og utstrakt samarbeid

Hvis katapultene skal fungere skikkelig må de både være til for de store konkurranseutsatte bedriftene, men også for den store bredden av mindre og mellomstore bedrifter som ofte har vanskeligere for å ta til seg ny teknologi. 

– Den fysiske katapulten som vi skal etablere på Raufoss skal ha fokus på avansert produksjon. Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere og mer nyskapende. Senteret skal bestå av noen minifabrikker der vi kan teste ut avanserte og effektive produksjonsprosesser som kanskje kan bidra til økt produksjon i Norge, sier Henriksen.

Gjennom opplæring, trening og seminarer i samarbeid med Fagskolen Innlandet og NTNU vil bedriftene kunne øke sin egen kompetanse. Senteret skal ha en helhetlig tilnærming hvor man tester ny teknologi i kombinasjon med organisatoriske arbeidsprosesser og nye forretningsmodeller.

For å avdekke hvilke bedrifter som kan ha behov for tjenester fra NMTC vil sentret samarbeide med næringshager og industriklynger over hele landet.

I planleggingsfasen

– Vi har store industriområder og mange bygg på Raufoss, det er noen av disse vi skal bruke til dette formålet. 5 - 6 000 kvadratmeter blir satt av til minifabrikkene, i tillegg skal vi etablere et servicesenter. Hensikten med servicesenteret er at vi ønsker å bli mer tilgjengelige for omverdenen og at det skal bli enklere å komme i kontakt med oss. Det kan også hende at deler av servicebygget blir brukt som skolebygg for videregående skole innen industrifag.

Prosjektstart markeres med en kick-off i januar, og dersom vi får til et godt privat og offentlig samarbeid regner vi med at den første minifabrikken vil være ferdig første halvår 2018. Hvis alt går som planlagt vil resten av infrastrukturen settes i drift våren 2019, tilføyer Henriksen.

Viktig for norsk næringsliv

Norsk katapult administreres av Siva, i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siva har store ambisjoner for Norsk katapult, og er samtidig klar over at forventningene er skyhøye, både politisk og i næringslivet. Sentrene må komme raskt på plass, og de må levere varene. 

– Regjeringen sender et tydelig signal om at ordningen er viktig for næringslivet i Norge. Jeg ser det også som en stor anerkjennelse av jobben som er gjort så langt, sier Sivas administrerende direktør Espen Susegg avslutningsvis.