- Formålet med prosjektet er å bidra med kunnskap rettet mot bruken av velferdsteknologi blant eldre med lette kognitive vansker. Vi skal også utvikle "smarte" teknologiske løsninger for denne gruppen, sier Ellen-Marie Forsberg som er prosjektleder for Assisted Living-prosjektet og forskningssjef på Arbeidsforskningsinstituttet.

Assisted Living-prosjektet er utviklet i tråd med fagretningen ansvarlig forskning og innovasjon (responsible research and innovation, RRI).

- En viktig del av vårt arbeid i dette prosjektet er å forstå de eldres behov og etablere en teknologiutviklingsprosess hvor de eldre er med allerede fra den aller tidligste fasen der utfordringer blir identifisert. De eldre blir med på å definere hva som skal utvikles og hvordan løsningene bør være, til slutt skal de også være med å evaluere den endelige teknologiske løsningen for å se om den virker i tråd med intensjonene. For å få til en slik prosess benytter vi både spørreundersøkelser, intervjuer og workshops der de eldre deltar, fortsetter Forsberg.

Høgskolens deltakere kommer fra Arbeidsforskningsinstituttet, helsefagfakultetet og elektronikk og IT ved teknologifakultetet. I tillegg samarbeider høgskolen med Oslo Kommune, Sensio, som er en leverandør av smarthusløsninger og velferdsteknologi, Teknologirådet og tre utenlandske universiteter.