– Vi håper PARK blir et sted folk naturlig må innom når de ønsker påfyll av kunnskap, og at kombinasjonen av etablerte og nye selskaper gir mye nytenkning og ny innovasjon, sier daglig leder i Hamarregionen Utvikling, Eli Bryhni.

Plass til mange

I gründerhuset vil man finne de fremste innen både VR, AR og spill her i landet, og med nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet, er også fremtiden sikret.

– Målet er at det ikke blir samsitting blant dem som har arbeidsplassene sine i PARK, men samskaping. Vi er fornøyd med et stort engasjement fra næringslivet som ser verdien her, sier forretningsutvikler Berte Sollerud Helgestad.

I tillegg til at flere bedrifter, som VR-selskapet EON Reality og bedrifter fra Hamar Game Collective, vil ha permanente kontorer i bygget, blir det også mulighet for å leie kontorplass.


Ny teknologisk lekegrind. F.v. Håvard Røste, Berte Sollerud Helgestad og Eli Bryhni er sikre på at Hamar-regionen vil få stor betydning for teknologiutvikling i Norge. Foto: Hamarregionen Utvikling


Det beste utstyret

I gründerhuset vil man også finne en digital sløyd med det ypperste og mest moderne utstyret.

– Dette blir en lekegrind for dem som er opptatt av morgendagens teknologi. Her samler vi utstyr til 3D-printing, VR og AR, samt kompetanse på bruk av utstyret. Også skoler vil kobles til huset for gjensidig læring og samarbeid, sier Bryhni.

Spill som læring

Spillindustrien vokser i stor fart, og anerkjennelsen av spill som læringsarena stiger i takt med veksten.

– Mange foreldre har nok vært fortvilet over at barna spiller mye dataspill, men nå ser en det store læringsaspektet som ligger i spilling og VR. VR Education er et nystartet selskap som via forskningsbaserte metoder lager verktøy for økt læring, med gode resultater i blant annet matematikk. Gode spill kan dermed gi en bedre hverdag, sier prosjektleder Håvard Røste. Han legger til at også VR og AR vil være viktig for kunnskapsheving både blant ungdom og i bedriftene i tiden som kommer.

Godt å bo

Bryhni, Helgestad og Røste er sikre på at regionen vil få stor betydning for teknologiutvikling i Norge. De ønsker nye bedrifter velkommen til regionen, og mener beliggenheten i forhold til Gardermoen og Oslo er svært gunstig. 

– Innflyttingen er høy, men det er plass til flere. Her skjer det mye innen en kort rekkevidde. Vi har attraktive boalternativer, kombinert med godt kultur- og idrettstilbud. Dette er kvaliteter som innbyggere setter pris på, sier Bryhni.