Av Christian Sømme

Det sier Jesper Kongstad til MediaPlanet. Kongstad er en tungvekter i europeisk og internasjonal IPR-sammenheng. Dansken har syv år bak seg som styreleder i European Patent Organisation (EPO) og før det fire år som nestleder.

Hans hovedvirke de siste 14 årene har imidlertid vært som leder for Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark (PVS), tilsvarende Patentstyret. 2. oktober 2017 hadde han sin første arbeidsdag i IP-byrået Zacco som rådgiver og nestleder av styret. Zacco har historikk tilbake til cirka år 1870 i Norge.

IP får stadig større rolle

«IP» står for intellectual property og «IPR» står for intellectual property rights (immaterielle rettigheter). For å gjøre dine immaterielle verdier om til rettigheter, må du ta visse grep som lovgivningen krever. Du kan for eksempel beskytte innovasjoner gjennom patent og registrere dine varemerker og design.

– IP fyller en langt større rolle i dag enn for bare 10-15 år siden. Den trenden vil fortsette. Vi må derfor ha langt mer offensive måter å forholde oss til beskyttelse av immaterielle verdier på, sier Kongstad.

Dagens industrigiganter heter Google, Apple, Alibaba og Amazon. Herfra kommer ingen røyk fra fabrikkpipene. Deres fabrikker lager programvare, algoritmer og helt andre styringsprodukter for å dominere markedsarenaen.

Sender sjokkbølger med IP

– IP-en deres er ikke bare viktig for deres opprinnelige kjernevirksomhet. De sender også sjokkbølger inn i andre industriområder, slår han fast.

Brått er programvare med tilhørende brukeropplevelser blitt sentrale konkurransefaktorer i bilindustrien. Musikk har for lengst forlatt fysiske lagringsmedier og streames nå på nett. Vi ringer via Facebook Messenger og betaler regninger med applikasjoner som ikke er fra banken. Apper, innhold, merkevarebygging, samarbeid, software as a service, software as a product og mye annet er blitt dominerende i hverdagen.

Kongstad mener at små land som Sverige, Danmark og Norge må ha gode sentere for hjelpe næringslivet i den nye IP-virkeligheten og at EPO må være et maskineri for bredere, internasjonal beskyttelse. Selv ledet han PVS etter misjonen; ”PVS skal være senter for strategisk informasjon og beskyttelse av teknologi og forretningskjennetegn. ”

– I et 360-graders perspektiv må vi beskytte forretningshemmeligheter, informasjons- og IT-sikkerhet, lisens- og bruksregler og annet juridisk avtaleverk som regulerer bruken av bedriftenes IP. Akkurat som hjelp og veiledning rundt dette blir sentralt for de nasjonale IP-sentrene inkludert det norske Patentstyret, vil dette også bli en stadig større del av hverdagen i IP-byråene, avslutter han.