Hverdagen vår hadde ikke vært den samme uten satellitter. Navigasjonstjenester som vi bruker i bilen er mulig takket være satellitter, og når du ser på værmeldingen kan du være sikker på at værdataene er lastet ned fra satellitt og sendt videre til meteorologene via en bakkestasjon på Svalbard.

– Tjenestene vi får fra «space» er nesten uendelige og enda flere tjenester kommer til å bli utviklet fremover, sier Kyrre Lohne som er VP Strategic Communication i Kongsberg Defence & Aerospace.

– At Norge har en helt sentral rolle når det kommer til spacevirksomhet er det ikke så mange som er klar over. Men Norge har faktisk en betydelig romindustri. Kongsberg Gruppen alene bidrar med kritiske produkter og tjenester i hele verdikjeden for space. Mekanismer og elektronikk til både bæreraketter og satellitter, komplette bakkestasjoner for satellittoperasjon samt nedlasting og prosessering av satellittdata. Kongsberg Gruppen er den største nordiske aktøren innen romvirksomhet og bare vårt selskap har mer enn fem hundre som arbeider i romrelatert virksomhet per i dag, fortsetter Lohne.

En bransje i endring

Spacebransjen er i startgropen for mange endringer. De velkjente institusjonelle aktørene som NASA og ESA er i ferd med å bli utfordret av helt nye aktører. Elon Musk sitt selskap SpaceX er nok mest kjent for å ha sendt en Tesla ut i verdensrommet, men selskapet designer, produserer og sender også opp raketter som kan gjenbrukes.

– Det gjør at prisene på bæreraketter går ned, noe som bidrar til å utfordre den øvrige bærerakettindustrien. Ariane 6 er nå under utvikling av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og tar opp konkurransen med SpaceX’s Falcon 9 om å få kommersielle satellitter i bane. Kongsberg Gruppen bidrar også her, forklarer Laura Helene Sletbakk som er Head of Product Development i Kongsberg Space Systems.

Selskapet OneWeb er i ferd med å utvikle en verdensomspennende infrastruktur for internettjenester, en konstellasjon av 900 satellitter som skal gi internett til områder som i dag er uten dekning:

– Mange slike innovasjoner innenfor det vi kaller «New Space» gjør at bransjen i dag er inne i en fundamental og veldig spennende utvikling. Trenden går mot mindre satellitter i stort volum og mange flere og bedre tjenester, tilføyer Sletbakk.

Norge må ta plass i førersetet

Som bransje håndteres norsk romindustri av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Departementet stiller midler til rådighet for den norske industrien slik at det blir mulig for Norge å delta i de internasjonale satellittprogrammene. Dette har vært vellykket og er en viktig grunn til at norsk industri i dag leverer komponenter og tjenester til hele verdikjeden. Kongsberg Gruppen har som mål å bidra på alle de vitenskapelige programmene som går på utforskning av verdensrommet også. Så når ESA sender ut romsonder som skal undersøke overflaten på Mars eller månene til Jupiter er vi med som bidragsyter, forklarer Lohne.

– Vi har muligheten til å bli en stor spacenasjon. Den geografiske plasseringen vår gjør for eksempel Andøya til et veldig spennende sted for oppskyting av småsatellitter, og hvis vi vinner konkurransen kan Andøya bli det viktigste stedet i Europa for denne typen virksomhet. Norge har allerede bred kompetanse innen spacevirksomhet. Nå må Norge videreutvikle kompetansen slik at vi utnytter alle de fantastiske mulighetene som finnes fremover, og til å lede denne utviklingen ønsker vi at Kongsberg Gruppen skal være lokomotivet, konkluderer Sletbakk og Lohne.