Programmet Smart Energi omhandler i hovedsak å fremme bruken av fornybar energi, samt å bruke løsninger som gir fordeler til både strømleverandører, hus- og hytteeiere og miljøet i sin helhet. Med smarte kombinasjoner fører dette til at både bruk og produksjon av strøm blir samlet under ett tak. I et samarbeid med Fredrikstad Energi og NCE i Halden er Hvaler kommune i dag ledende på Smart Energi.

Innovasjonsprosjekt

Det hele startet som en arena for forskningsprosjekter, og allerede i 2011 ble det installert smarte strømmålere hos hus- og hytteeiere i Hvaler kommune. 

- Kunnskapen fra forskningsprosjektene har bidratt til utvikling av ny teknologi, og det er den vi tar i bruk nå i vår nye driftssentral som åpnes i disse dager. Her utnytter vi informasjon fra strømmålerne i den operative driften av strømnettet, noe som gir bedre kvalitet på strømforsyningen til kundene, sier Eilert Henriksen i Fredrikstad Energi.

Fordelene med en slik strømmåler er mange, og det revolusjonerende IT-systemet som benyttes gir en rekke fordeler som for eksempel kortere avbruddstid ved feil og bedre planlegging slik at kostnadene for nettdriften blir lavere. Det samme IT-systemet kan sømløst ta imot og behandle data fra en rekke forskjellige kilder.

Knut Johansen i kompetansesenteret NCE Smart Energy Markets, forteller at de smarte vannmålerne kan kombineres i samme infrastruktur og data kan benyttes til andre formål enn opprinnelig tenkt. Ved at vannforbruket måles kontinuerlig, kan for eksempel omsorgstjenesten i kommunen få varsel om at pasienten ikke har brukt vann i løpet av et gitt tidsrom, og slik sett være et utrykningssignal.

Hele verdikjeden

Med den nye teknologien på plass i Hvaler kommune, har både bedrifter og husstander store muligheter til å få en rekke fordeler ved å delta i energiprosjektet.

Vann inngår også som en viktig ingrediens i Hvaler-modellen. Med nye, digitale vannmålere i alle husstander vil kommunen være i stand til å måle vannforbruk i sanntid. Ideen var det ordfører Eivind Norman Borge som kom med.

- Det smarte ved det er at vi begynner å installere digitale vannmålere. Det er lurt, for særlig hytteeiere glemmer å lese av vannmåleren, sier Hvaler-ordføreren.

Med smarte vannmålere vil det være mulig å avdekke vannlekkasjer og ha et godt overblikk over vannforbruket i kommunen. Hvaler kommune vil i fremtiden også se på mulighetene for kortreist matproduksjon i samspill med kortreist energiproduksjon.

Store datasystemer

Som et ledd i teknologiutvinningen har det blitt utviklet helt nye og svært effektive IT-systemer, hvor blant annet kunstig intelligens er en viktig del. Disse systemene takler de svært store datamengdene som dette prosjektet krever.

I tillegg til å gi kommunen mulighet til å knytte den smarte strømmåleren opp mot omsorgstjenesten og ulike varslingssystem, kan innbyggeren få meget presise råd om hvordan energi og vann kan spares. Tester så lang viser en direkte effekt på rundt 25% kostnadsreduksjon knyttet til strømbruk.