Magne Rød Daglig leder. Foto: privat

Selskapet Tool-Tech ble startet i 1999 av to ingeniører, og i mange år har de drevet med egenfinansiert utvikling av undervannsteknologi. Magne Rød, daglig leder i selskapet, sier at de gikk glipp av verdifull tid fordi de ikke tok i bruk de ulike støtteordningene de første årene.

Brukte egne penger

– Vi startet med utvikling ut av egen lomme. Så var vi på et seminar der vi fikk orientering om de ulike støtteordningene du kan søke på fra blant annet Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Vi gikk glipp av tre år der vi kunne fått støtte til utviklingen.

Siden 2005 har de lagt ned over 20 000 timer i egeninnsats og brukt fire millioner kroner på patentering fra egen lomme.

– Pengene vi har fått siden 2009, har gitt oss mulighet til å videreutvikle løsninger og teste prototyper. For konseptutvikling bruker vi våre egne timer, og da er det bare snakk om at vi får et begrenset lønnsuttak. Når vi skal drive prototypeutvikling og testing, må vi betale for tjenester og utstyr fra andre, og da er det helt avgjørende at vi får støtte. Hvis vi ikke hadde fått støtte, hadde ikke produktene kommet ut av konseptstadiet, sier Rød.

Unike patenter

– Det har vært verdifullt for Tool-Tech å få hjelp til å søke de ulike støtteordningene, fortsetter Rød.

– Vi opplevde faktisk at det var lettere å få penger fra utlandet, men da er du selvfølgelig avhengig av å ha utenlandske samarbeidspartnere. Siden vi har en fransk samarbeidspartner, har vi to prosjekter hvor vi har fått støtte gjennom Fransk-norsk stiftelse som administreres av Forskningsrådet.

Tool-Techs arbeid kan bidra til å revolusjonere undervannsteknologien. Et stort antall løsninger er under patentering.

– Nesten alle teknologiene vi utvikler er patentert, så de er unike. Vi har en fem-seks patenter som vil kunne revolusjonere undervannsutblåsningssikringer, såkalt BOP, på verdensbasis. Nå venter vi på at finansieringen skal falle på plass for å utvikle prototyper, avslutter Rød.