I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil mer en fordobles fra dagens 600 000 til 1,5 millioner frem mot 2060. Samtidig forventes det at andelen innbyggere over 80 år vil tredobles i den samme perioden¹. Dette skaper en rekke utfordringer for helsesektoren, utfordringer som det haster å finne løsninger på.

- Velferdsteknologien vil være en viktig faktor i dette, og i stor grad er det kommunene som må ta de nødvendige investeringene i ny teknologi. Kommunene bør bli mer innovative og kjøpe teknologi som kan hjelpe dem til å møte fremtiden på en mer offensiv måte. Det er ikke så lenge siden helseministeren gikk ut og oppfordret kommunene til å ta noen av disse investeringene i dag for å spare penger på lenger sikt, sier Rune Johansson som er salgs- og markedssjef i ContinYou AS.

Det handler om trygghet

Hvis forholdene legges til rette slik at de eldre får mulighet til å bo hjemme lenger, så reduseres også behovet for antallet sykehjemsplasser. Hvis de eldre får bedre systemer i form av kommunikasjonssystemer, sensorer og alarmer, kan kanskje også pleiebehovet for den enkelte reduseres:

- Alle er enige om at målet er at de eldre kan bo hjemme lenger, og det er jo også det som de eldre gjerne vil. Men da må de føle seg trygge og slippe å uroe seg for ting. I dag finnes det flere løsninger hvor man utstyrer boligen med forskjellige sensorer, eller en personlig klokke som avleser helsedata, inneholder alarm og gps, og som også kan sende automatiske alarmer hvis noe er galt. Slike ting øker tryggheten hos de eldre. Å innføre velferdsteknologi handler ikke på noen måte om å fjerne de varme omsorgshendene, men kan bidra til at de brukes litt smartere, sier Johansson.