Prosjektet har sett på ulike faktorer som bestemmer byens totale energiforbruk. Med fokus på blant annet infrastruktur, byplanlegging, energieffektivitet, transport og avfallssystemer skal en gruppe norske bedrifter utvikle fremtidens grønne teknologi.

Forutser trafikk

Åtte norske teknologiselskaper skal nå få drahjelp til å lansere sine teknologier i Europa og globalt.

- Vi ble invitert av Innovasjon Norge som en av landets mest spennende bedrifter innenfor Smart City segmentet. Kombinasjonen av teknologien og prosjekter i Singapore og Hanoi er nok bakgrunnen for invitasjonen, sier Odd Jostein Svendsli i Numascale, et IT-selskap involvert i prosjektet.

- I Singapore har vi laget et system som samler inn posisjonsdata fra alle biler, og bruker dette til å spå raskeste rute gjennom byen. I Hanoi har vi laget et system som samler inn data fra alle vannkummene. Koblet sammen med værdata kan vi forutse hvilke områder som blir rammet av flom. I Trondheim og i en kommune i Danmark samler vi data fra sensorer for miljøgasser og analyserer dataene for å se effekten av forskjellige miljøtiltak, sier Svendsli.

Bred anvendelse

Selskapet leverer løsninger for smarte byer, prosesstyring, forskning, sikkerhet og til forsvaret.

- Byer generer store mengder data hver dag og for å få maksimal nytte må analysene være så raske som mulig. Vårt fokus er raske dataanalyser og maskinlæring som bidrar til optimal utnyttelse av ressurser. Slik kan vi redusere både forbruk og kostnader, avslutter han.