– Vi fikk se en ekte versjon av rakettene som ble brukt under Apollo-oppskytningene, komme inn på treningsområdet til astronautene, og besøke dagens Mission Control som kommuniserer med romstasjonen, forteller Kristiane Aarteigen.

Hun studerer anvendt datateknologi ved HiOA, og sammen med tre andre jenter mellom 18 og 30 år vant hun en tur til NASA i regi av NHO og NITO. Hensikten med turen, og den påfølgende Norgesturneen, var å nå ut til unge jenter over hele landet, og inspirere dem til å velge en teknologisk utdanning.

– Vi har møtt helt fantastiske mennesker som har opplevd hendelser vi alle har hørt om, som Apollo 13 og Columbia-ulykken. Vi spiste middag hjemme hos tidligere direktører, ingeniører, piloter og ikke minst hos den fremtidige astronauten Jasmine Moghbeli.

Trenger flere jenter

– Det som inspirerte meg aller mest på turen var da vi fikk høre om hvordan de jobber med å forberede rakettlandinger på andre planeter. Jeg kunne stille relevante spørsmål og forstå teorien bak, selv etter bare tre måneder på teknologistudiet. Det var en ubeskrivelig opplevelse, sier Andrea Gjestvang, som til vanlig studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU.

Hun tror mange jenter ikke kjenner til alle mulighetene som finnes innenfor teknologisk utdanning.

– Verden raser inn i en fremtid med uendelig mange teknologiske løsninger, og det er utrolig viktig at denne fremtiden ikke mangler jenters innflytelse. Kanskje blir det nettopp meg som er med på å utvikle alle de dødskule teknologiene som får mennesker ut i verdensrommet?

Vil inspirere

– Den teknologiske utviklingen skjer raskere enn noen gang, og teknologi er viktig for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. For å utvikle de beste løsningene trenger vi å ha så stor bredde av perspektiver, bakgrunner og meninger som overhodet mulig, og det klarer vi ikke dersom halve befolkningen, kvinnene, ikke er med, sier Tone Standal Vesterhus. Hun er prosjektleder for Jenter og teknologi-programmet til NHO.

Ifølge Vesterhus er andelen kvinner som tar teknologiutdanning i dag for lav, og det er bakgrunnen for at NHO i 2016 startet et nasjonalt prosjekt for å samordne og intensivere arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologifag.

 – En viktig del av prosjektet er å synliggjøre kvinnelige rollemodeller som tar eller har tatt teknologiutdanning. Derfor sendte vi fire dyktige jenter på tur til NASA. Målet er at opplevelsene de hadde i Houston skal være med på å inspirere andre jenter til å velge teknologiutdanning, enten det er på teknisk yrkesfag, fagskole eller høyskole og universitet.

Dette er Jenter og teknologi-programmet:

  • Et nasjonalt prosjekt drevet at NHO med finansiering fra barne- og likestillingsdepartementet. Målet er å få flere jenter til å velge teknologiutdanning. Universiteter og høgskoler i Norge er også med på prosjektet gjennom egne arrangementer og tiltak.
  • En landsdekkende turné ble avholdt for andre gang i november i år, der unge, kvinnelige rollemodeller inspirerte jenter i 9. og 10. klasse til å vurdere teknologi som utdanningsvalg.
  • En undersøkelse gjort av Kantar TNS på vegne av NHO viser at jenter synes de har for lite informasjon om teknologiutdanning og yrker. Gjennom turnéen gis det informasjon og perspektiver fra mange ulike studieretninger, og over 60 rollemodeller står på scenen, blant dem er NASA-deltakerne.

KIlde: NHO