- Fredrikstad kommune har en helhetlig tilnærming til innføring av velferdsteknologi og Sensio er vår viktigste utviklingspartner sier Ulf Harry Evensen. Evensen er prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i Fredrikstad.

- Det første vi gjorde i Fredrikstad var å implementere velferdsplattformen vår som gjør det mulig å integrere en hel rekke tjenester og velferdsteknologifunksjoner på tvers av bolig og institusjon, forteller Catrine Paulsen som leder prosjektet for Sensio og er ansvarlig for leveransen til Fredrikstad.  

Moderne pasientsignalanlegg

Da Fredrikstad åpnet det nye Østsiden sykehjem i juni i år fikk de et nytt og svært fremtidsrettet pasientsignalanlegg.

 - Utviklingen av pasientsignalanlegg og bruk av velferdsteknologi ved Østsiden sykehjem har vært en spennende utviklingsprosess der Sensio har bidratt til gode løsninger sammen med kommunen og byggets øvrige leverandører, presiserer Evensen. De tradisjonelle korridordisplayene som henger i gangene er byttet ut med et mobilt vaktrom der den ansatte logger seg på og mottar alarmer fra dem som den ansatte skal ivareta.

- Dette systemet gjør at alarmene blir rutet hensiktsmessig til riktig avdeling eller ansatt. Dersom alarmen ikke håndteres innen en viss tid blir den eskalert videre til neste mottaksledd, for eksempel naboavdelingen, og på den måten økes sikkerheten om at alle alarmer blir håndtert på et forsvarlig vis og tilrettelegger for samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter i perioder med begrenset kapasitet. Inne på rommet kvitterer den ansatte ut alarmen via et rompanel. Alle alarmer blir loggført, og responstid kan enkelt dokumenteres forklarer Paulsen.

Bruker smarthusteknologi

Plattformen som brukes bygger på smarthusteknologi, derfor var det også enkelt å kombinere pasientsignalanlegget med automatisk persienne- og lys-styring på pasientrom. På natt aktiveres det for eksempel automatisk belysning når pasienten står opp av sengen som gir en lys-sti mot bad og reduserer risikoen for fall.

- Vi har også mulighet til å sende passive sensoralarmer fra rommene. For eksempel hvis enkelte pasienter er ekstra utsatt for fall, kan vi aktivere en sensor som gir personalet beskjed med én gang vedkommende står opp av sengen om natten. Dette krever selvfølgelig innhenting av nødvendig samtykke eller vedtak ettersom det innebærer overvåking, sier Paulsen.

Teknologien skal også benyttes i boliger

- Med en felles plattform for velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon kan kommunen realisere et enhetlig konsept for drift, mottak og oppfølging sier Evensen. Kommunen skal digitalisere trygghetsalarmer og installere elektroniske låser i over 1000 boliger i 2016.

I Fredrikstad har de også en visningsleilighet der de tester ut ulike andre tekniske løsninger som kan brukes i boliger. I dette pilotprosjektet har de blant annet digitalt tilsyn, der det er mulighet til hente ut et kamerabilde på for å se at alt er i orden, dette gjennomføres fra sikker sone og bildet er kryptert for å ta hensyn til personvern. Her testes også ulike typer sensorer og fjernstyring av lys og varme, og leiligheten benyttes til opplæring.