- Nå kommer vi til å få en veldig spennende konstellasjon i Osloområdet. «Senter for digitalisering», Simula og universitetet i Oslo vil gjøre Oslo til en tung forskings- og utviklingsregion innenfor dette området, sier Olav Lysne, foreslått leder av Senter for digitalisering

Bakgrunnen for at det opprettes et senter for digitalisering er å løse noen viktige samfunnsmessige utfordringer. Det er nærmest et skrikende behov for digital kompetanse både i det private næringslivet og innenfor offentlig sektor, Senter for digitalisering har satt seg som mål å bidra til å løse noen av disse utfordringene.

- Bakgrunnen for samarbeidet mellom høgskolen og Simula baserer seg på to dimensjoner. Den ene dimensjonen er det enorme behovet for teknologikompetanse som vi har i samfunnet vårt. Bare i Oslo er det et sted mellom 90 000 og 95 000 teknologiarbeidsplasser og 40 prosent av forskningen på dette feltet skjer også i vår region. Den andre dimensjonen er at teknologiutviklingen er i ferd med å snu opp ned på hele samfunnet og endre en rekke yrker fundamentalt, sier prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens.

Underskudd på digitale hoder

Det er et stort behov for kandidater som innehar kompetanse som er i nær kontakt med de behovene som finnes ute i bedriftene og i det offentlige:

- Ved å gå sammen med Simula om å opprette dette senteret vil begge fagmiljøene samarbeide og prøve å forutse hvordan den digitale utviklingen vil bli. På den måten kan vi i langt større grad tilpasse studietilbudene slik at studentene får akkurat den kompetansen som det er behov for i markedet og opprette nye studier som gir den kompetansen som Norge vil trenge i årene fremover, fortsetter Irgens.

Målet er å levere flere høyt kvalifiserte kandidater på bachelor, master og PhD-nivå, i tillegg til forskning på høyt nivå i bruk av IKT slik at Norge er forberedt på fremtiden.

Skal utdanne problemløsere

- De vi utdanner vil få en svært høy utdannelse. Det er veldig vanlig at ingeniører med doktorgrad blir forskere eller professorer og det er bra, men det vi ønsker, er å utdanne kandidater som kan gå ut i næringslivet eller i det offentlige. Der skal de fylle de kompetansehullene som finnes. Derfor kommer Senter for digitalisering til å jobbe tett sammen med de som eier de ulike problemstillingene enten det er bedrifter i det private næringslivet eller ulike virksomheter innenfor offentlig sektor. Dette betyr også at de problemstillingene som vi arbeider for å sette våre studenter i stand til å løse har kortere tidshorisont enn de problemstillingene som grunnforskere driver med, forklarer Lysne.

- Vi drives i stor grad av de utfordringene som vi ønsker å løse, tilføyer han.

Åpner i 2018

Intensjonsavtalen mellom HiOA og Simula ble presentert i oktober og med den på plass kunne arbeidet med å legge til rette for det nye senteret begynne:

- Intensjonsavtalen er på plass, vi har ganske god oversikt over hvilke samfunnsnyttige behov vi skal fylle og hvordan vi skal finansiere senteret, men det gjenstår fortsatt mye planlegging så vi vil trenge 2017 på å få på plass alle detaljene. Derfor er målet å kunne ønske velkommen til Senter for digitalisering i 2018, avslutter Lysne.