Bård Annweiler, daglig leder, Mission AS. Foto: Mission AS

Karl Martin Sætren, designdirektør, Mission AS. Foto: Mission AS

Behovet for endring og fornyelse fikk frem positive initiativ i hele bankalliansen, og ett av dem var å revurdere merkevaren.

- Hovedideen til Terra var å foreta en rebranding slik at posisjonen deres skulle støtte oppunder av at de var en del av de lokale sparebankene. Hver av bankene er selvstendige, men inngår i alliansen for blant annet å samarbeide om utvikling av gode banktjenester, sier Bård Annweiler som er daglig leder i Mission.

Mission er selskapet som ble valgt til å utvikle den nye merkevareidentiteten for alliansen.

Forankret beslutningene

Grundige undersøkelser viste at navnet og posisjonen til bankalliansen ble forbundet med storbanker og ikke reflekterte det nære fellesskapet med lokalbankene og deres kunder som alliansen faktisk stod for. Et nytt navn ble introdusert. Eika, et ikon med lange tradisjoner i norsk sparebankvesen, og et vennlig symbol som dessuten signaliserer langsiktighet, soliditet, kundeorientering og vekst. Basert på dette grunnlaget ble ny merkestrategi utviklet i Eika og et nytt identitetsprogram unnfanget for å styrke lokalbankens identitet.

- Vi startet arbeidet i 2012 og lanserte rebrandingen i 2013. I selve prosessen arbeidet vi tett mot oppdragsgivers prosjektgruppe som hadde en tett dialog med alle bankene i alliansen. Det var viktig at tankene og ideene var skikkelig forankret blant alle de 80 lokalbankene. Viktige temaer som navnevalg, posisjonering og selve designuttrykket, ble både testet internt, men også mot sluttkundene, forklarer Annweiler.

Hele merkevareutviklingen

- Det har vært en helhetlig merkevareutvikling. I dette inngikk navnevalg, identitet og design som henger tett sammen, sier Karl Martin Sætren, designansvarlig i prosessen.

Identitetsprogrammet tar hensyn til at Eika er støttemerket, og at alle alliansebankene er selvstendige lokalbanker med lokale merkenavn. Alle hovedkontaktpunkter ble redesignet, inkludert skilting, produktlitteratur, intern kommunikasjon og nettsider, slik at alliansens felles identitet står sterkt, både i den fysiske og den digitale verden.

- Når det kom til selve navnet var vi nøye med å gjøre forundersøkelser og varemerkebeskyttelse hos Patentstyret, samt å sikre registrering av domenenavn tidlig i prosessen. På denne måten hadde vi større forutsigbarhet og kontroll med varemerkerettighetene våre, forteller Sætren.

Resultat

Suksessen til den nyutviklede merkevaren vil alltid være avhengig av konsistent og konsekvent utnyttelse og bruk på tvers av bankene som er medlemmer i alliansen. Det faktum at bortimot 80 banker har adoptert merkevaren er likevel et stort kompliment til hvordan endringsprosessen er gjennomført, og til den overbevisende måten merkevaren er fremstilt og forankret.

Forandringen til Eika har allerede styrket alliansebankens posisjon i lokalsamfunnet, og merkevaren Eika viser etter første år en svært positiv utvikling i Norsk Kundebarometers omdømmemålinger. I Norsk Familieøkonomis siste undersøkelse for å identifisere bankene i Norge med de beste betingelsene tilhørte åtte av de ti bankene på topp Eika Alliansen.