Til tross for helseskadelig og miljøskadelig risiko synes den norske forbruker å ha få sperrer mot kjøp av falske varer fremfor de originale produktene. Denne kjøpelysten bidrar til formidabel produksjon og omsetning av falske varer.

Skal hindre import og omsetning av falske varer

Sommeren 2013 ble det lagt til en ny bestemmelse i tvisteloven som heter ”rett til informasjon ved inngrep i immaterielle rettigheter”. I henhold til bestemmelsen kan en rettighetshaver, som mottar varsel fra tollvesenet om import av varer som de mistenker er piratvarer, begjære at retten pålegger importøren å opplyse om opprinnelse og distribusjonsnettverk for de importerte varene. Dette omfatter navn og adresse til produsenter, distributører, tiltenkte grossister og detaljhandlere samt opplysninger om hvor mye som har blitt produsert, levert, mottatt eller bestilt, og hvilken pris som er betalt og oppnådd for varene.

Celine Varmann Jørgensen Advokat. Utdanning: Universitetet i Oslo / London School of Economics and Political Science

Samtidig ble reglene for håndheving av immaterielle rettigheter endret, og slik at inngrep i immaterielle rettigheter eller rettigheter i henhold til markedsføringsloven innebærer risiko for økt krav om erstatning eller vederlag fra rettighetshavers side.

Endringer i tolloven

Tidligere var det kun piratprodukter som krenket registrerte varemerker, design eller patent som kunne stanses av tollvesenet. Tolloven har imidlertid blitt endret slik tollvesenets adgang til å beslaglegge importerte varer også omfatter produkter som anses som etterligninger i henhold til markedsføringsloven. Dette betyr at tollvesenet har adgang til, eksempelvis, å stanse import av produkter som ligner et velkjent produkt, men som ikke er påført varemerket som tilhører det velkjente produktet.

Produksjon og tilbud av falske varer har økt i omfang, men med de seneste lovendringene har rettighetshaverne fått sterkere midler i kampen mot import og omsetning av piratkopierte produkter. Men like viktig som et regelverk som sikrer originalprodusentens avkastning av innovasjon og investering, er det at den norske forbruker innser at imitasjon og innovasjon ikke går hånd i hånd. I dette ligger også hensynet til miljø og sikkerhet, samt en forståelse av at ved omsetning av falske varer så er man bidragsyter til verdens største illegale virksomhet.

Fakta

  • I 2013 beslagla det norske tollvesenet rundt 53 000 piratkopierte produkter, med en anslått omsetningsverdi på cirka 18 millioner kroner.
  • EUs tollmyndigheter beslagla på sin side mer enn 36 millioner artikler, med anslått omsetningsverdi på cirka 760 millioner euro.
  • 97 prosent av de beslaglagte varene var piratkopierte produkter.