Shadow

Stikkord: bidra

Genomsekvensering og genteknologi kan bidra til å beskytte havets økosystemer

Genomsekvensering og genteknologi kan bidra til å beskytte havets økosystemer

Hjem og hage
Illustrasjon som beskriver bevaringshandlingene og intervensjonene som tas opp i dette essayet og viser nøkkelinfrastrukturen som kreves for hver. Tallene relaterer seg til følgende handlinger/intervensjoner: 1. Genetisk redning (translokasjon); 2. Marine verneområder utforming og arealplanlegging; 3. Identifikasjon og bestemmelse av arter; 4. Flyt (translokasjon) og restaurering (nedstigning) av assisterte gener; 5. Biobank; 6. Assistert utvikling (gjennom forvaltet avl; 7. Biodiversitetsovervåking; 8. Tidlig varsling av invasive og skadedyrbiomarkører; 9. Bekjempelse av ulovlig fiske og feilmerking; 10. Fiskeriforvaltning; 11. Manipulering av mikrobiomer; 12. Manipulering av mikrobiomer; eks. in situ marine stressfaktorer 14. Tilbyr ex situ marine livstjenester 15. Evolusjonær ...