Shadow

Stikkord: Fem

Fem betingelser for innovasjon

Fem betingelser for innovasjon

Diverse, Innovasjon og forskning
Inkrementelle innovasjoner forekommer overalt, men revolusjonerende innovasjoner - den typen som utnytter nye teknologier og forretningsmodeller for å redusere kostnadene, øke tilgjengeligheten og forbedre tjenester - er ikke typiske. Jeg tror at årsaken til dette er en utilbørlig realisering av forholdene som fremmer både evne og motivasjon for innovasjon. Disse fem betingelsene inkluderer: Eksperimentering Fase ut gamle produkter og tjenester Tilbakemeldingsløkker Insentiver for produkt- eller tjenesteforbedring Budsjettbegrensninger For å illustrere hvordan disse forholdene påvirker innovasjonsprosessen, la oss undersøke hver enkelt. Eksperimentering. Enhver organisasjon som ønsker å tilpasse seg et miljø i endring, trenger en mekanisme for eksperimentering med nye tek...