Shadow

Stikkord: Swansea

En bærekraftig tilnærming til skadedyrbekjempelse – Swansea arrangerer en stor internasjonal ekspertkonferanse

En bærekraftig tilnærming til skadedyrbekjempelse – Swansea arrangerer en stor internasjonal ekspertkonferanse

Hjem og hage
En stor internasjonal konferanse ved Swansea University har samlet eksperter på integrert skadedyrbekjempelse (IPM) for å diskutere nye måter å redusere avhengigheten av skadelige kjemiske insektmidler. Mer enn 130 deltakere fra tjue land, som representerte sekstiseks lokale og internasjonale organisasjoner, deltok på arrangementet kalt New IPM Symposium 2022. Delegater ble trukket fra alle sektorer som var involvert i feltet, som industri, akademia og regulatoriske myndigheter. Deres felles mål er å bidra til å redusere bruken av plantevernmidler i områder som matproduksjon, for å forhindre relaterte miljø- og helsepåvirkninger. IPM innebærer å kombinere natur og moderne teknologi for å løse globale miljøproblemer. Mulige bruksområder inkluderer: Resistensutvikling hos planteskadegjø...