Shadow

Stikkord: Tenke

De tre læringsfasene av innovasjon: Tenke, automatisere, forutsi

De tre læringsfasene av innovasjon: Tenke, automatisere, forutsi

Innovasjon og forskning
Det ser ut til å være en naturlig læringsprogresjon ettersom noe mestres. Jeg har observert, i mange tilfeller, overgangen til læring gjennom tre distinkte faser; Tenke, automatisere og forutsi (TAP). Trinn 1: Tenkning Tenkefasen handler om å lære de nødvendige ferdighetene, reglene og taktikkene for å nå målet. I denne fasen blir du oppslukt av å få ferdigheter, og det er en sterk følelse av å ikke vite alt du trenger å vite. For innovasjon er den første fasen, Tenkning, legemliggjort gjennom idéfangst og -behandling. Organisasjoner i denne fasen prøver å finne ut hvordan de kan få i gang innovasjon. De jobber med reglene og prosessen for å fange ideer, gjennomgå dem og flytte dem videre. Trinn 2: Automatisering I den andre fasen, automatisering, har du mestret alle reglene slik at...