Shadow

Woodtox erstatter Antiparasitt

I mange år var Antiparasitt kjent som det beste innen anti-parasitt-løsninger. Det stoppet treødeleggende insekter, og ble brukt også mot blåved og annen sopp. Men et ble borte, og spørsmålet er hva som da kan erstatte antiparasitt.

De kjente alternativene som Jotun sitt har fungert bra mot etablering av skadedyr, men stoppet ikke pågående angrep. I alle fall ikke godt nok i følge flere.

Men det er nå kommet er produkt som i løpet av sommeren 2022 er kommet i salg. Produktet heter Woodtox, og det fungerer også mot etablerte angrep. I tillegg er det hodkjent til bruk, også av privatpersoner.

Dette kan nå kjøpes i flere butikker i Norge, men rimeligste stedet er på Skadedyrproffen der det satses på produktet som heter Woodtox.

Woodtox som alternativ til antiparasitt

Treødeleggende insekter

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Problemer med Stripet borebille, Mit, Morr Mott eller Tremark? 

WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Hvis du opplever problemer med Stripete borebille, Mit, Morr Mott eller Tremark så er WoodTox produktet du trenger. Det er et impregneringsmiddel for treverk som faktisk dreper pågående angrep av treødeleggende insekter som stripete borebiller, husbukk og stokkmaur.

På toppen av det hele så sørger det for å beskytte treverket mot nye angrep senere. Både reetablering og nye angrep.

Stoppe stokkmaur

Stokkmaur er et problem for mange, og da særlig når stokkmauren flytter inn i hus og boliger og gnager ganger og rede i konstruksjonstreverk. Det kan skade bygninger så mye at en vesentlig skifte av treverk må utføres.

Woodtox impregneringen hindrer at stokkmaur kan ta bolig i ditt treverk, og det plager også eksisterende angrep av stokkmaur.

Redd for råtesopp og fargeskadesopp?

Woodtox fungerer også topp mot sopp og forråtnelse som råtesopp og fargeskadende sopp. («Blåved»)

Woodtox er et godt alternativ til antiparasitt, og på Skadedyrproffen.no får du de beste tilbudene på dette produktet.

Bruk av Woodtox

Påføring: WoodTox påføres ufortynnet. Det skal legges direkte på ubehandlet treverk, både når det skal beskytte uangrepet treverk og når man skal behandle et pågående angrep.

Det er viktig å vendes og ryste beholderen før bruk, slik at det blander seg godt. Man trenger ikke ryste hardt. Middelet kan påføres med forskjellige ting, og det anbefales lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske (1 literen er på sprayflaske). Middelet bør kun anvendes på treverk som er umalt eller ubehandlet.

Bruk egnet beskyttelse. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding.

Tørketid: Avhengig av temperatur, treverkets fuktighet, relativ luftfuktighet og tresort så tørker produktet på ca 1 time. Man bør vente 24 timer før overmaling.

Rengjøring: Bruk såpe og vann for å rengjøre verktøy.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Bekjempelse: 300ml/m2
Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom.

Innhold / aktive stoffer:
Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Leveres som 1 liter m/sprayer og 5 liter plastkanne.
Propiconazole 2,5g/lit,
Permetrin 2,5g/lit,

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 2,5G/lit