Shadow

Energimerking av næringsbygg

Energimerking av næringsbygg er en viktig del av energieffektivisering og bærekraftig utvikling av bygg. Det er også et krav i norsk lov at alle næringsbygg skal ha en energimerkeordning. I denne artikkelen vil vi gi en grundig veiledning for bedriftseiere og eiendomsutviklere om energimerking av næringsbygg.

Hva er energimerking av næringsbygg?

Energimerking av næringsbygg er en vurdering av bygningens energieffektivitet og miljøpåvirkning. Energimerkingen gir en indikasjon på hvor energieffektiv bygningen er, og gir en pekepinn på hva som kan gjøres for å redusere energibruken og forbedre energieffektiviteten. Energimerket er synlig i bygningen og gir informasjon om bygningens energieffektivitet til de som bruker bygningen og til allmennheten.

Hvorfor er energimerking viktig?

Energimerking av næringsbygg er viktig for å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen fra bygninger. Det er også en måte å sikre at bygningene er i tråd med norske lover og forskrifter om energieffektivitet og miljøpåvirkning. Ved å gjennomføre en energimerking av bygningen kan man også identifisere potensielle energisparingstiltak som kan gi en betydelig reduksjon i energiforbruket og utgifter til strøm.

Hvem trenger energimerking av næringsbygg?

Alle næringsbygg i Norge trenger energimerking. Det betyr at bedriftseiere og eiendomsutviklere som eier eller leier næringsbygg må sørge for at bygningene deres er energimerket. Energimerkingen er en del av bygningens energiattest og må oppdateres hvert 10. år.

Hvordan fungerer energimerkingen?

Energimerkingen av næringsbygg utføres av en sertifisert energirådgiver som gjennomfører en grundig inspeksjon av bygningen og analyserer bygningens energiforbruk og energibrukssystemer. Energirådgiveren bruker standardiserte metoder for å evaluere bygningens energieffektivitet og beregne bygningens energikarakter. Karakteren går fra A til G, der A er mest energieffektiv og G er minst effektiv.

Hva koster energimerking av næringsbygg?

Kostnadene for energimerking av næringsbygg varierer avhengig av bygningens størrelse og kompleksitet. Det kan også være forskjeller i priser mellom ulike energirådgivere. Kostnadene kan normalt variere fra 10 000 til 50 000 kroner.

Hva skjer etter energimerkingen?

Etter energimerkingen mottar bedriftseieren eller eiendomsutvikleren en energiattest som viser bygningens energikarakter og gir forslag til tiltak som kan forbedre bygningens energieffektivitet. Bedriftseieren eller eiendomsutvikleren kan deretter ta kontakt med en energirådgiver for å utarbeide en energiplan som inkluderer tiltak for å redusere energiforbruket og forbedre bygningens energieffektivitet.

Det kan også være mulig å få støtte fra Enova, som er et statlig organ som gir økonomisk støtte til energieffektiviseringstiltak. Bedriftseiere og eiendomsutviklere kan søke om støtte fra Enova for å finansiere tiltakene som foreslås i energiplanen.

Energimerkingen av næringsbygg er ikke bare viktig for å oppfylle kravene i norsk lov, men det kan også være en måte å øke verdien på eiendommen. Bygninger med høyere energikarakter kan ha høyere verdi og være mer attraktive for potensielle leietakere og kjøpere.

I tillegg til energimerking, kan bedriftseiere og eiendomsutviklere også vurdere andre tiltak for å redusere energiforbruket og forbedre energieffektiviteten til bygningen. Dette kan inkludere å bytte ut gamle og ineffektive lyspærer med LED-lys, installere bevegelsessensorer og tidsur for belysning og ventilasjon, og å forbedre isolasjonen i bygningen.

Konklusjon

Energimerking av næringsbygg er en viktig del av energieffektivisering og bærekraftig utvikling av bygg. Det er et krav i norsk lov at alle næringsbygg skal ha en energimerkeordning, og det gir en indikasjon på hvor energieffektiv bygningen er, og gir en pekepinn på hva som kan gjøres for å redusere energibruken og forbedre energieffektiviteten. Ved å gjennomføre en energimerking av bygningen kan man også identifisere potensielle energisparingstiltak som kan gi en betydelig reduksjon i energiforbruket og utgifter til strøm. Så hvis du eier eller leier et næringsbygg i Norge, bør du sørge for å få energimerket bygningen din og ta i bruk tiltak for å forbedre energieffektiviteten.

FAQs:

 1. Hva er energimerking av næringsbygg?

 • Energimerking av næringsbygg er en vurdering av bygningens energieffektivitet og miljøpåvirkning.

 1. Hvem trenger energimerking av næringsbygg?

 1. Hvorfor er energimerking viktig?

 • Energimerking av næringsbygg er viktig for å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen fra bygninger

 1. Hvordan fungerer energimerkingen?

 • Energimerkingen av næringsbygg utføres av en sertifisert energirådgiver som gjennomfører en grundig inspeksjon av bygningen og analyserer bygningens energiforbruk og energibrukssystemer.

 1. Hva koster energimerking av næringsbygg?

 • Kostnadene for energimerking av næringsbygg varierer avhengig av bygningens størrelse og kompleksitet, og kan normalt variere fra 10 000 til 50 000 kroner.

 1. Hva skjer etter energimerkingen?

 • Etter energimerkingen mottar bedriftseieren eller eiendomsutvikleren en energiattest som viser bygningens energikarakter og gir forslag til tiltak som kan forbedre bygningens energieffektivitet.

 1. Hvor kan jeg få mer informasjon om energimerking av næringsbygg?

 • Du kan besøke nettsidene til Enova eller Direktoratet for byggkvalitet for mer informasjon om energimerking av næringsbygg.

 1. Hva kan jeg gjøre for å forbedre energieffektiviteten til bygningen min?

 • Du kan vurdere tiltak som å bytte ut gamle og ineffektive lyspærer med LED-lys, installere bevegelsessensorer og tidsur for belysning og ventilasjon, og å forbedre isolasjonen i bygningen.

 1. Hvorfor kan energimerking også være viktig for eiendomsverdien?

 • Bygninger med høyere energikarakter kan ha høyere verdi og være mer attraktive for potensielle leietakere og kjøpere.

 1. Hva er Enova?

 • Enova er et statlig organ som gir økonomisk støtte til energieffektiviseringstiltak. Bedriftseiere og eiendomsutviklere kan søke om støtte fra Enova for å finansiere tiltakene som foreslås i energiplanen.