Shadow

Håndboken fungerer som en skadedyrkontrollveiledning


av «Georgia skadedyrbekjempelsehåndbok» er en omfattende guide til alt som gjelder skadedyrbekjempelse. Fra grønnsakshager til kjæledyrpels, skadedyr lever overalt og er en folkehelsefare i Georgia-hjem. Men sprøytemidler kan være kompliserte, og riktig bruk krever bakgrunnsforskning og miljøhensyn.

Ved å bruke forsknings- og ytelsesdata fra University of Georgia og dets egne tilleggsbevis, gir denne veiledningen anbefalinger om plantevernmidler basert på vitenskap og effektivitet. Håndboken tar hensyn til miljøforhold, alvorlighetsgraden av skadedyrpress og påføringsmetoder når forskjellige plantevernmidler anbefales. Denne veiledningen forklarer også når og hvor du skal bruke andre former for kontroll som kulturell, biologisk og fysisk kontroll, med tanke på det store utvalget av disse faktorene.

«Georgia Pest Management Handbook» understreker viktigheten av å følge retningslinjer for sikker bruk av plantevernmidler. For spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt en landsagent.