Shadow

Stikkord: Definition

Definisjonen av innovasjon – 4 krav

Definisjonen av innovasjon – 4 krav

Innovasjon og forskning
Innovasjon er livsnerven i enhver organisasjon. Det er derfor viktig at vi har en god fungerende innovasjonsdefinisjon. Innovasjon kan gjelde mange ting. Det er vanligvis begrepet som brukes på et nytt produkt, men det kan også brukes til å beskrive nye prosesser, metoder eller oppfinnelser. Her er fire viktige ingredienser for en definisjon av innovasjon: 1. Noe nytt Alle liker noe nytt. Hvor mange annonser har du sett som bruker ordene "ny og forbedret"? Vi ønsker alle de nyeste og beste produktene og måtene å gjøre ting på. Nyhet er imidlertid bare begynnelsen. 2. Bedre enn det som eksisterer Nytt for å være nytt har liten verdi. Det må også forbedres. En ny og forbedret tannkrem må ha en ny som øker dens oppfattede verdi. En ny kontorprosedyre må faktisk gjøre noe bedre...