Shadow

Mat for frysetørking | Informasjonssenter for hjem og hage


Frysetørking er en metode for dehydrering av mat som først og fremst har blitt brukt i kommersiell matproduksjon, men som begynner å finne veien inn på hjemmekjøkken.

Frys den tørkede vannmelonen.
Adair Hoover, ©2023 HGIC, Clemson University

Frysetørking fungerer i en tre-trinns prosess. Maten fryses og gjennomgår deretter 2 trinn med tørking. Dette er perfekt forklart av Hirneisen og McGeehan i deres publikasjon «Preserving: Freeze Drying». Deres beskrivelse av prosessen er som følger. Matbrett plasseres i frysetørketrommelen. Maskinen fryser mat ved en temperatur mellom -30°F og -50°F. En vakuumpumpe trekker deretter luften ut av kammeret og brettene varmes litt opp. Når vannet i maten varmes opp, sublimeres det (is endres direkte fra fast til vanndamp) og fjernes fra produktet. Denne prosessen fjerner automatisk opptil 98 prosent av vannet i maten.

Frysetørkere kan kjøpes for hjemmebruk, men er relativt dyre, og varierer fra $2000 til $10.000. De er også dyrere i bruk. Imidlertid gir de den beste kvaliteten på dehydreringstypene. En forskningsstudie, C. Ratti 2001, rapporterer at svinnet av frysetørket mat er 5 % – 15 % sammenlignet med ca. 80 % for lufttørking.

Sluttproduktet er et hyllestabilt matprodukt. Mange typer mat kan frysetørkes, inkludert frukt og grønnsaker, hardt godteri, hele måltider og iskrem.

Referanser:

  1. C Ratti, Hot air and freeze drying of high value foods: a review, Journal of Food Engineering, bind 49, utgave 4, 2001, side 311-319.
  2. Hirneisen, A., McGeehan, N., Let’s Preserve: Freeze Drying, Penn State Extension, 2021 https://extension.psu.edu/lets-preserve-freeze-drying

Hvis dette dokumentet ikke svarte på spørsmålene dine, vennligst kontakt HGIC på [email protected] eller 1-888-656-9988.