Shadow

Skinn: Gode grunner til å dekorere og etterbehandle skinnartikler

Dekorasjon er metoden eller prosessen der utseendet til et kunstverk forbedres eller gjøres mer attraktivt. Å dekorere artikler og arbeider i skinn arbeid har flere fordeler eller betydning både for produsenter, kunder og selve produktet.

Finishing av skinnprodukter

Finishing er behandlingen som gis til produkter for å endre, forbedre eller utvikle deres utseende eller atferdsegenskaper. Denne behandlingen forbedrer hånden og gjør produktene svært attraktive. Dette er de siste metodene og prosessene for å klargjøre skinnet for bruk, for polering, polering eller annet etter at skinnartefakten er ferdig. Noen av årsakene til å dekorere og etterbehandle skinnprodukter er diskutert i denne artikkelen.

1. For å øke verdien av lærprodukter – Dekorering av lærvarer bidrar til å øke deres estetiske appell og gjøre dem mer attraktive.

2. For å tiltrekke høy pris – Dekor av lær bidrar til å tilføre markedsverdi til produktet. Det øker prisen og verdien. Det betyr at skinnhåndverkeren får en stor inntekt.

3. For å oppfylle standarder for eksport – Godt dekorerte produkter hjelper slike verk med å oppfylle eksportstandarder. De kan eksporteres til andre land for å tjene utenlandsk valuta.

4. Vise respekt for kunden – Veldekorerte skinnvarer gjør at kunden føler seg respektert og beæret når han kommer til butikken for å kjøpe varen. Mens dårlig dekorerte lærvarer latterliggjør eller nedverdiger kjøperne deres, øker godt dekorerte lærgjenstander deres respekt.

5. Det hjelper lærhåndverkeren å ha et varig marked– En lærhåndverker hvis lærhåndverk er godt dekorert, fortsetter å nyte et langvarig marked. I tillegg får skinnhåndverkeren en stor kundemasse å jobbe med på grunn av sine velutstyrte skinnartikler.

Det er flere grunner til å fullføre skinnprodukter. Noen av disse årsakene er beskrevet nedenfor.

1. For å gjøre verkene holdbare eller permanente – Når skinnarbeid er ferdig ferdig, gjør det at de tåler tidens tann og forlenger varigheten av bruken.

2. For å beskytte verk mot vær, slitasje – Ferdige skinnprodukter er godt beskyttet mot tøffe værforhold samt slitasje. Det hjelper plantene til å være motstandsdyktige mot skadelige ytre angrep som vannsøl etc.

3. Å fungere som et middel for å restaurere veldesignede skinnprodukter i godt behandlet skinn har en forbedret brukbar og funksjonell tilstand. Det vil si at de har god bearbeidbarhet og yter bedre enn uferdige skinnvarer.

4. For å hindre at mugg vokser på lærvarer – Ferdige lærstykker motstår sterkt, vekst av mugg, mugg, råtne og soppangrep.

5. Gjøre dem attraktive – Godt utformede skinnprodukter tiltrekker kunder og kunder. Kjøpsraten eller markedene for slike produkter er vanligvis svært høye.

6. For å skape merverdi – Ferdige skinnprodukter har en merverdi på seg. Dette inkluderer ekstrapriser, attraksjon og markedsverdi for produktet.