Shadow

Virkningene som kultur, sysselsetting har på bedriften


Foto: GeorgeRudy / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Jeg tror det er to store påvirkninger vi har på virksomhetene våre: kultur og sysselsetting.

Den første – kultur – er et begrep som refererer til de immaterielle aspektene ved det interne sosiale livet til en bedrift. Den består av verdier, tro, kommunikasjon og praksis som folk deler. Det kan brukes til å definere selskapet som et kollektivt organ.

Kultur omfatter de materielle målene som er felles for en bedrift; det er den sosiale strukturen og de økonomiske aspektene. Hvor mye tid og penger bruker eller investerer du i å dyrke avlingen din? Din investering i bedriftskulturen er det som definerer din kultur.

Eierskap og ledelse i ABC ser på alt vi gjør som et team. Hvordan vi behandler hverandre, hvordan vi behandler alle nivåer i teamet vårt og hvordan vi behandler kunder. Vi kan hjelpe eller skade kulturen vår uten å være klar over det.

LOVER HVORDAN ANDRE

Hos ABC tror jeg at vi alle er ansvarlige for å forbedre kulturen vår. I ansattes anmeldelser har vi
gå over to faktorer:

  1. Hvordan de gjorde jobben sin, fra et salgs- og/eller serviceperspektiv.
  2. Hvordan de har forbedret bedriftskulturen.

Ordtaket «Det skal bare noen dårlige epler til for å få ned flokken» er så sant. Vi trenger alle å løfte hverandre opp hver dag og oppmuntre hverandre, fra eiere til tjenesteleverandører. Hvis du jobber i et miljø eller en kultur som virkelig er en viktig del av virksomheten, vil du finne folk som ønsker å bli av immaterielle årsaker.

EVALUERING AV ARBEIDERE

Raleigh-Jenkins 300x300

Raleigh Jenkins

Den andre store innvirkningen på virksomheten vår er sysselsetting. Sysselsetting er det som mater kulturen. De nye medarbeiderne vi får inn vil være en del av den samlede bedriftskulturen i nær fremtid. Hvordan vi behandler menneskene vi ansetter for å sikre at de forbedrer seg og ikke ødelegger dem, kulturen vår er så viktig.

Vi bruker Predictive Index (nedenfor) for å sikre at vi får riktig passform. Vi sender den til potensielle ansatte for å motta den før vi gjennomfører det første telefonintervjuet. Å ta søkere til Predictive Index hjelper oss å finne ut om de passer for selskapet vårt – ikke bare for jobben, men også for bedriftskulturen. Hvis de ikke har fullført sin Predictive Index, vil vi ikke gjøre den første runden med intervjuer. Når testen er gjennomført, vil vi kun vurdere søknader som passer innenfor de parameterne vi forventer for stillingen.

Vi har en stor utfordring foran oss som kollektiv næring. Vi må rekruttere flotte folk og beholde dem på lang sikt. I dag blir det vanskeligere og vanskeligere å nå dette målet.

Jeg vet at dette er tøffe tider, og ofte setter vi oss selv i posisjoner der vi bare «trenger én person», så vi bøyer reglene for å ansette flotte folk som også passer til vår kultur. Men for å skape og opprettholde den ønskede bedriftskulturen, må vi holde kursen innen lagring og rekruttering og ikke la våre standarder for de vi ansetter falle.

Evaluering av jobbkandidater

Prediktiv indeks er ikke en test, siden det ikke finnes riktige eller gale svar. I følge PredictiveIndex.com er det en vurdering som brukes til å måle kognitive evner så vel som atferdsdrift som dominans, ekstraversjon, tålmodighet og formalitet. Bedriftseiere kan bruke det til å avgjøre om en potensiell ansatts personlighetstrekk vil passe selskapet godt.

Resultatene gjør det mulig for bedriftseiere å bedre forstå behovene til en spesifikk rolle, team, prosjekt eller strategi. De kan også samle inn data om jobbkandidater eller bedriftsansatte og deretter bruke disse dataene til å ta informerte og objektive beslutninger.