Av Bjarne Røsjø, Titan

Reseptfritt salg av paracetamol i Norge tilsvarer nesten to pakninger per person per år, i gjennomsnitt 36 tabletter i 2016. Gravide er intet unntak: Data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viser at omtrent halvparten av dem bruker det smertestillende legemiddelet.

Det fødes nesten 60 000 barn i Norge hvert år, cirka fire prosent av dem – nesten 2400 barn –  utvikler ADHD før de fyller 14 år. Nå snur forskerne alle steiner for å finne ut om det er en sammenheng mellom paracetamol og ADHD.

Mangler puslespillbrikke

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) og Folkehelseinstituttet fant allerede i 2013 en sammenheng mellom gravide kvinners langvarige bruk av paracetamol og økt forekomst av ADHD hos barna.

Høsten 2017 la de fram et nytt funn: De hadde påvist en sammenheng mellom mors langvarige bruk av paracetamol og det som kalles epigenetiske endringer i gener som har betydning for utviklingen av ADHD hos barnet.

Problemet er at statistiske sammenhenger ikke nødvendigvis avslører årsakssammenhenger. Forskerne mangler derfor den siste biten i puslespillet.

– Det er helt klart at vi har grunn til å mistenke at langvarig bruk av paracetamol under svangerskapet fører til økt risiko for ADHD hos barnet. Men den nye studien som nå er publisert, viser at kortvarig bruk henger sammen med redusert forekomst av ADHD hos barna. Det er også et viktig funn, sier Eivind Ystrøm til Titan.uio.no. Han er psykolog og forsker ved UiO og Folkehelseinstituttet.

I denne studien har forskerne undersøkt data fra 112 973 barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Høy feber er ikke bra

Kortvarig bruk av paracetamol, i sju dager eller mindre under svangerskapet, hang sammen med at forekomsten av ADHD ble redusert med cirka ti prosent. Dette funnet rimer godt med resultatet av tidligere forskning: Det er ikke bra for fosteret at mor går med høy feber. Forskerne er usikre på årsaken til at smerte kan påvirke fosteret, men kanskje er det slik at smerte øker nivået av stresshormoner i mors kropp.

– Budskapet blir uansett det samme: Gravide kvinner bør bruke de medisinene de trenger, og det er helt trygt å bruke paracetamol i korte perioder under svangerskapet. Men hvis du er gravid og går med smerter i lengre perioder, bør du snakke med legen om hva du skal gjøre, sier professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt på UiO.

Hva med fars medisinbruk?

Hos gravide som brukte paracetamol i mer enn 29 dager, fant forskerne at forekomsten av ADHD hos barna ble fordoblet – dette er i tråd med tidligere funn. De fant også en uventet sammenheng: Hvis far brukte mye paracetamol de siste tre månedene før mor ble gravid, økte forekomsten av ADHD hos barna til det dobbelte.

– Vi er usikre på hvordan vi skal tolke det funnet, men en av mulighetene er at det oppstår epigenetiske endringer i de genene far overfører til fosteret, sier Ystrøm.

– Det kan også være at fedre som bruker mye paracetamol, har en større genetisk risiko for ADHD, noe de overfører til barnet.

 

Titan.uio.no finner du forskningsnyheter om realfag og teknologi fra UiO. Vi er også på Facebook.