Innovasjon og forskning

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

Innovasjon og forskning
Hjelper deg fly

Hjelper deg å fly

Med moderne fasiliteter og omfattende forretningsrådgivning, kan en plass hos en inkubator bety å leve eller ikke leve for en nystartet, sårbar bedrift.
Fremst i verden p simulatortrening

Fremst i verden på simulatortrening

Hvordan kan en liten norsk bedrift være fremst i verden på simulatortrening? Ved å aldri nøye seg med dagens løsninger, men konstant ha fokus på videre innovasjon.
Vil oppfordre til mot

Vil oppfordre til mot

Innovasjonskonferansen InnoTown arrangeres for 14. gang i juni. Arrangørene av konferansen ønsker å bidra til at bedrifter og enkeltpersoner skal våge å gjøre ting på nye måter og tørre å sette ting ut i livet.
Avhengig av kunnskapsbasert n ringsliv

Avhengig av kunnskapsbasert næringsliv

Norge, med sitt høye kostnadsnivå, er avhengig av å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv. Derfor er det essensielt at vi satser på miljøer som fremmer kunnskap og forskning.
D rlig nytt for norsk n ringsliv

Dårlig nytt for norsk næringsliv?

Flere utenlandske selskaper vil få gyldig patent i Norge. Det er viktig å søke patentbeskyttelse for å øke verdiskapning og ivareta konkurransefortrinn.
Vokser raskere med klyngesamarbeid

Vokser raskere med klyngesamarbeid

Norwegian Centre of Expertise Subsea arbeider med forskning, utvikling og innovasjon i norsk subseaindustri. Nå er ambisjonen å løfte klyngen til et globalt nivå.
Stedet der ideer kapital og kontakter m tes

Stedet der ideer, kapital og kontakter møtes!

InnoBørs – den åpne innovasjonsbørsen der gründere og bedrifter med gode ideer kan presentere seg for aktuelle partnere som har risikovillig kapital, relevant kompetanse og rikt kontaktnettverk.
Innovasjon gir KOLS pasienter en bedre hverdag

Innovasjon gir KOLS-pasienter en bedre hverdag

På Sørlandet har det nettopp startet et pilotprosjekt hvor KOLS-pasienter som har vært på sykehus får utstyr som setter dem i stand til å foreta egne målinger av puls og oksygen i blodet hjemme hos seg selv.
Norge er i steinalderen

Norge er i steinalderen

– Det som skjer innen telemedisin akkurat nå, er det store nye innen innovasjon i helsevesenet, sier Frode Gallefoss.
Viktig for Norge

Viktig for Norge

Bedrifter som driver med forskning og utvikling er ofte avhengige av økonomisk støtte for å drive gjennom innovative prosjekter.
Revolusjonerer undervannsteknologien

Revolusjonerer undervannsteknologien

Etter mange år med ubetalt egeninnsats og investeringer gjort fra egen lomme, søkte teknologiselskapet Tool-Tech om støtte fra det offentlige i 2009. Uten midlene de fikk tildelt, ville produktene neppe vært på markedet i dag.
 konomisk st tte banet vei for ny teknologi

Økonomisk støtte banet vei for ny teknologi

Telio – som kanskje er mest kjent som leverandør av bredbåndstelefoni – er ett av mange selskaper som har søkt og fått støtte fra det offentlige. Midlene bidro til at det den gang lille selskapet utviklet verdensledende teknologi innen telekommunikasjon.
A partnership for life

A partnership for life

Hvordan skal man lykkes med utvikling av en ny kompetanseindustri innenfor helse? Ved å legge til rette for samspill mellom forskere og næringsliv på politisk nivå.
Nye tanker m til

Nye tanker må til

Innovasjon tar tid og er gjerne en uryddig prosess, og ofte blir resultatet noe annet enn man trodde da det startet.