Av: Solveig Arnesen, Kommunikasjonsansvarlig, Vitenparken

Vitenparken opplevelses - og vitensenter blir en attraktiv reiselivsdestinasjon hvor publikum kan oppleve matglede, få nye matkunnskaper, møte ny forskning og utforske grønn omstilling. Gjennom vårt vitensenter skal vi inspirere barn og unge til å utforske videre, eksperimentere, oppleve at de mestrer både mat og teknologi, for i fremtiden vil begge deler henge sammen. Med et grønt vitensenter med fokus på mat ønsker vi å inspirere den oppvoksende generasjon til å bli aktive problemløsere og velge karriere innenfor fremtidens bærekraftig næringsliv.

Vil synliggjøre forskning

Med et opplevelses – og vitensenter for mat, miljø og klima vil Vitenparken også ha en tydelig samfunnsrolle. Vi vil være en permanent arena som synliggjør potensialet i den grønne verdiskapningen og betydningen den har for det norske samfunnet. Vi skal også synliggjøre forskning på feltet slik at kunnskapsnivået heves i norsk offentlighet, blant publikum generelt og spesielt blant ungdom i den oppvoksende generasjon. Vitenparken vil bli møteplassen som samler det sentrale næringslivet som utgjør verdikjeden knyttet til mat og være en aktiv agendasetter for mat, miljø og klima.

Dette er hårete mål for Vitenparkens videre utvikling. Allerede nå er vi en mangfoldig faglig og sosial møteplass som samler fagmiljø, næringsliv og publikum. I 2016 passerte vi 50 000 besøkende. Vi har et rikt program av aktuelle arrangementer og familieaktiviteter. Vi er et spennende kurs – og konferansesenter og i Vitenparken kafé yrer det av liv. Vi har også eget mikrobryggeri og et matlaboratorium for kurs og undervisning.  Med flinke kokker på laget har vi høye ambisjoner om velsmakende kunnskapsopplevelser knyttet til mat, miljø og klima. Vi håper å inspirere unge mennesker til å velge karriere innenfor bioøkonomi og fremtidens bærekraftige næringsliv. Vitenparken skal spre kunnskap, inspirere og fascinere et bredt publikum med engasjerende og nyskapende formidling innenfor mat, miljø og klima.