I dag finnes det flere prosessanlegg som tar imot matavfall og husdyrgjødsel og omdanner det til biogass og biogjødsel. Å benytte det som i utgangspunktet er avfallsprodukter som innsatsfaktor for ny matproduksjon er svært god sirkulær økonomi.

Biogjødsel tilpasset drivhus

Biogjødsel får en veldig høy kvalitet siden innholdet av fosfor og nitrogen er høyt, og i tillegg inneholder gjødsel basert på matavfall en del metaller som vi trenger. Disse næringsstoffene blir bevart gjennom hele prosessen og plantene tar dem opp. Biogjødselen har også gode spredningsegenskaper fordi den inneholder veldig få store partikler, er tyntflytende og trenger raskt ned i jorda.

– Imidlertid er ikke denne gjødselen like godt egnet direkte for drivhusproduksjon. Derfor foredler vi nå biogjødselen videre slik at den kan distribueres ut til hver enkelt plante på en måte som er mest mulig effektiv. Nå holder vi på å utvikle et slikt system, sier Pål Smits som er administrerende direktør i Lindum.

– Småskalaforsøkene våre har vist at vi får bedre tomater med denne typen gjødsel. Når distribusjonssystemet er på plass i drivhuset vil vi gjennomføre fullskalaforsøk. Da ønsker vi blant annet å finne ut hvor mye bedre tomatene blir når de vokser opp i drivhus med dette systemet i forhold til drivhus med tradisjonell gjødsling, fortsetter han.

Forsøkene til Lindum har også avdekket at biogjødsel gir sterkere planter som blir mindre utsatt for sykdom. Derfor bidrar biogjødsel også til at bondens avlinger blir større.

Gjødsel basert på formelen for god matjord

– Til slutt vil jeg også nevne et annet prosjekt der vi tørker biogjødselen litt før den bearbeides av meitemark. Prinsippet er det samme som skjer i god matjord der jorda har gått igjennom meitemarken. Da blir nemlig næringsstoffene lettere tilgjengelig for plantene. Den nye gjødselen som har fått navnet Vermikompost får ekstra gode egenskaper på grunn av meitemarkene som arbeider med den. Det skjer med andre ord mye spennende på dette feltet, sier Smits til slutt.