Inkontinens er manglende kontroll over blære og/eller tarm, og fører til lekkasje som skjer så ofte eller i så store mengder at det fører til sosiale eller hygieniske problemer. Omtrent 500 000 norske kvinner og menn opplever urinlekkasjer. Det kan oppstå som følge av graviditet, fødsler, overgangsalder, forstørret prostata, sykdommer og medfødte misdannelser.

- Eldre mennesker er også mer disponert for å utvikle inkontinens, og vi ser at over 80 prosent av brukere på sykehjem er plaget med urininkontinens.

Individuell pleie

Det forteller Knut Brautaset, Key Account Manager i SCA Hygiene Products. Han forklarer de vanligste utfordringene med dagens kontinenspleie.

- Problemet med kontinenspleien i dag er at man ikke jobber individuelt nok mot hvert enkelt menneske. Vi vet at det finnes mye feilbruk av bleier som fører til gjentatte lekkasjer. Dette skjer fordi man ikke får objektiv informasjon om en enkelt persons plager.

Utvikling og innovasjon innen velferdsteknologi er i vinden om dagen, og det med rette. Nå begynner de store etterkrigskullene å bli pensjonister, og andelen eldre vil øke betraktelig i Norge de neste årene. Det blir viktig å utvikle løsninger som gjør det enklere både for brukeren og pleiepersonell.

Velferdsteknologi

TENA Identifi er en slik velferdsteknologi som skal forbedre og forenkle dagens kontinenspleie.

- TENA Identifi består av tre elementer. Det ene er en form for digital bleie med sensorer og elektroniske tråder sydd inn i stoffet. Det andre er en datalogger som festes fremme på bleien og som sender kryptert data til en server. Det siste elementet er en nettportal som ut i fra disse dataene brukes til å lese av brukerens vannlatingsmønster, forklarer Brautaset.

En slik kartlegging går ut på at brukeren har på seg TENA Identifi i 72 timer og dermed får man kartlagt brukerens mønster, altså når det kommer urin og hvor mye. 

- Disse dataene sammen med andre individuelle faktorer gir oss objektiv data som gjør kontinenspleien mer individuell og dermed mye mer effektiv. Da vet vi bedre hvilken type bleie som er best for brukeren, når vedkommende bør få et nytt produkt og når det er tid for å gå på toalettet.

Gevinster

Et slikt produkt er også tidsbesparende for pleiepersonell fordi de i større grad vet når det er tid for å gå på do for å unngå lekkasjer i bleien. Dermed blir huden i området mindre irritert og krever mindre stell. Det er disse individuelle fordelene og gevinstene som verdsettes høyst, forklarer Brautaset:

- Vi har fått tilbakemeldinger om mindre lekkasje og bedre nattesøvn hos brukerne. Dermed blir brukerens komfort og ikke minst verdighet i større grad ivaretatt gjennom økt mulighet til å gå på toalettet i tide, reduserte lekkasjer og riktig produkt. 

Les mer her.