Frode Gallefoss Forskningsleder ved Sørlandet sykehus. Foto: Privat

– Pasientene kan i stor grad foreta monitoreringer og målinger hjemme hos seg selv, og denne informasjonen gjøres tilgjengelig for de som trenger den. Da kan man avdekke eventuelle avvik langt raskere og sette inn nødvendige tiltak tidligere, sier Frode Gallefoss, som er forskningsleder ved Sørlandet sykehus.

Han deltok i KOLS-prosjektet, men ser mange områder hvor mye av de samme metodene kan benyttes.

– Hjertepasienter vil kunne benytte tilsvarende systemer for å måle vekt eller rytmeforstyrrelser, og diabetikere kan bruke samme plattform for å måle blodsukkeret. Fordelene er blant annet spart reisetid og bedre informasjonsflyt. Det vil kunne gi pasientene et enklere liv og mer trygghet, samtidig som monitoreringen blir mer nøyaktig, forklarer han og legger til:

– Derfor er dette løsninger som har kommet for å bli og som vi vil se mer av i fremtiden.

Vi henger etter

Vi spør forskningslederen om hvordan Norge ligger an i utviklingen i forhold til andre land.

– Land som England, Nederland, Danmark og Sverige er eksempler på land som har kommet mye, mye lenger enn Norge. Vi er relativt sett i steinalderen, men det skjer mye nytt mange steder i Norge for tiden.