- I debatten om statsbudsjettet for 2014, så falt plutselig alle bevilgninger til Copernicus ut til tross for at det hadde blitt arbeidet med dette romprogrammet i mange år også på norsk side. Det krevde mye lobbyvirksomhet for å få bevilgningene inn i budsjettet igjen. Vi bør få på plass en strategi for norsk romvirksomhet som peker på noen konkrete områder. For eksempel hvordan norsk industri kan styrke de fire nasjonalt viktigste områdene innen romvirksomhet som er kommunikasjon, navigasjon, meteorologi og overvåking, sier Christian Hauglie-Hanssen som er president i NIFRO.

Bredbåndskommunikasjon i nordområdene er et annet typisk eksempel på hva en nasjonal romvirksomhetsstrategi kan inneholde, siden det er dårlig satellittdekning i disse områdene.

- Vi er avhengig av bedre kommunikasjon i havområdene nord for det norske fastlandet og rundt Svalbard. Dette er blant annet viktig for transatlantiske flyvninger og vil ha nytte langt utover Norges grenser.

Forholdet og dialogen mellom NIFRO sine medlemmer og Norsk Romsenter er god, og Romsenteret gir god støtte for de programmene som næringen deltar på i ESA.

- Allikevel vil nok også Romsenteret ha nytte av noen litt mer tydelige strategiske retninger. Slike strategier har man laget innen en rekke andre næringer, sier han.

- Pengene som settes inn i romvirksomheten får samfunnet tilbake i flerfold gjennom ulike ringvirkninger som både industriretur og ikke minst samfunnsnytte. En nasjonal strategi vil kunne tydeliggjøre dette på en bedre måte, sier Hauglie-Hanssen.