– Da vi trådte inn i bransjen på slutten av 90-tallet, var avfallshåndteringen styrt av den enkelte kommune og dreide seg i stor grad om transport og deponering. Etterhvert som regelverket har endret seg med langt større fokus på kildesortering, har også renovasjonsbransjen endret seg til å se på løsninger gjennom hele verdikjeden; fra noe kastes hos forbruker til avfallet gjenvinnes, sier CEO i EnviroPac Group, Rolf Harald Christensen.

Tre parter

I dag ser renovasjonsbransjen på totale løsninger, og de begynner ofte ute hos forbrukeren.

– I mange land benyttes avfall som kilde til å skape energi. I Norge er derimot situasjonen en litt annen siden vi er godt forsynt med blant annet vannkraft.

– Vi kan gjerne analysere bygg med et par tusen brukere. Der går vi inn og ser på hvordan ting fungerer i produksjonen eller i kantinen, hvor vi kanskje bytter ut engangsartikler med for eksempel glass eller porselen og på den måten hjelper kunden enkelt til å minimere avfallet og spare penger. Eller vi ser på løsninger som forenkler sortering, intern logistikk og transport, og på den måten får mer effektive systemer, sier Key Account Manager i Norsk Gjenvinning, Rune Jahnsen.

De samler inn og håndterer alle typer avfall fra alle typer virksomheter og tar hånd om alle oppgavene i avfallsbehandlingen fra innsamling til sluttdisponering. EnviroPac på sin side er en produsent og utstyrsleverandør. De leverer alt fra små systemer for kildesortering på kontoret eller i hjemmet til større enheter som nedgravde containere og industrielle anlegg. I tillegg leverer de en rekke typer emballasjepresser og lignende utstyr som trengs for å behandle avfall.

Samhandling

For å få til innovasjon og bærekraft av nye produkter, har EnviroPac og Norsk Gjenvinning satt seg ned sammen og for å skape de mest effektive løsningene i samarbeid med kundene sine.

– Det er viktig å understreke at vi ikke bare selger produkter, men helhetlige løsninger som skal gi kundene rimeligere og mer effektiv avfallshåndtering, forklarer Christensen.

Før brukte kanskje renholderne 70–80 prosent av arbeidstiden sin bare på avfallshåndtering, men etter at kontorene er blitt utstyrt med litt andre kildesorteringssystemer, bruker de i dag kanskje bare halvparten av tiden sin til dette.

I verdensklasse

– I mange land benyttes avfall som kilde til å skape energi. I Norge er derimot situasjonen en litt annen siden vi er godt forsynt med blant annet vannkraft. Det gjør at vi i langt større grad enn andre land driver med materialgjenvinning. Systemer som omfatter hele verdikjeden og som gjør sorteringsarbeidet lettvint, samt det faktum at vi er flinke til å sende avtall til gjenvinning, gjør at Norge er verdensledende på dette i dag, avslutter Christensen.