Kristin Vinje Stortingsrepresentant Høyre. Foto: Høyre

Som tidligere finansbyråd i Oslo, har Kristin Vinje vært en aktiv støttespiller for Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCC). Hun er selv tidligere forsker, så hun brenner sterkt for forskningspolitikk og er opptatt av at Oslo og Norge satser på forskningsmiljøene.

– Vi skal leve av kunnskap i fremtiden, så vi er avhengige av å etablere et kunnskapsbasert næringsliv for å sikre konkurransekraft og velferd. OCC representerer et fremragende forskningsmiljø, og sånne må vi satse på.

Vokste ut av Radiumhospitalet

OCC består av en samling bedrifter og forskningsmiljøer som er knyttet til kreftforskningen ved Radiumhospitalet. Det ble startet i 2006 av den tidligere rektoren ved Universitetet i Oslo, Kaare Norum, og administrerende direktør ved Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Jónas Einarsson. De ønsket å fortsette å stimulere og kommersialisere det miljøet innen onkologi som allerede var velutviklet ved Radiumhospitalet. I 2015 åpner Oslo Cancer Cluster sin innovasjonspark på Montebello, rett ved siden av Radiumhospitalet.

– Det er et veldig spennende prosjekt, hvor man knytter elever ved en videregående skole opp mot forskningsmiljøer og næringsliv.

– Norge ligger allerede langt fremme innen kreftforskning, takket være systematisk og grundig arbeid på feltet i mange år. Det er viktig å fortsette å videreutvikle dette, sier Vinje og fortsetter:

– Vi må fremme gode forskningsmiljøer av flere grunner. Det ene er at grensesprengende forskningsresultater kan danne grunnlag for ny næringsutvikling. Det å befinne seg i en klynge av forskning og næringsliv, vil virke stimulerende både på forskere og bedriftsutviklere. Det andre er at dette vil tiltrekke kompetent internasjonal arbeidskraft. Når vi satser på miljøer som dette, vil det virke som en magnet på internasjonale forskere.

Kreftforekomsten i befolkingen er økende, samtidig som bedre kunnskap om hver enkelt kreftform har økt mulighetene for helbredelse betydelig.

– Derfor er kreft en av de viktigste utfordringene medisinen har, og miljøet som er etablert rundt Radiumhospitalet med eksellente forskningsmiljøer, næringsliv og skole er unikt i norsk sammenheng.

Unge forskere

Kristin Vinje er også opptatt av at unge mennesker må stimuleres til å velge realfag. Hun var derfor en av de store pådriverne for samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Nye Ullern videregående skole.

– Vi har bare sett starten. Det er en stor innovasjon i seg selv at en skole bor sammen med ledende fagmiljøer innen bioteknologi og helse.

– Det er et veldig spennende prosjekt, hvor man knytter elever ved en videregående skole opp mot forskningsmiljøer og næringsliv. Elevene får jobbe sammen med kreftforskere, og på denne måten ønsker vi å stimulere deres nysgjerrighet og gi dem inspirasjon til å selv bli forskere. Det at man åpner forskningsmiljøer på denne måten, gjør at elevene får tilgang til avansert utstyr, noe jeg tror vil være veldig stimulerende for dem. Elevene får også en innsikt i hva de kan bruke utdannelsen sin til. Dette miljøet på Ullern vil representere en unik kunnskapsallianse mellom forskningsinstitusjoner, sykehus, videregående skole og næringsliv, avslutter Vinje.

Fra elev til forsker

Pål Riis Rektor Ullern VGS. Foto: Ullern VGS

Ullern videregående skole har gjennom sitt samarbeid med Oslo Cancer Cluster skapt et unikt tilbud for sine elever. For første gang samlokaliseres en skole med et ledende forskningsmiljø.

Samarbeidet begynte i 2008 og prosjektet har vokst seg større og større. Fra høsten 2015 skal Ullern videregående bli en del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, der arealet til skolen utgjør cirka halvparten. Rektor Pål Riis er veldig stolt over prosjektet.

– Vi har bare sett starten. Det er en stor innovasjon i seg selv at en skole bor sammen med ledende fagmiljøer innen bioteknologi og helse. Vi skal ha felles kantine, felles inngangsparti og får synergi i det daglige. Det aller viktigste er likevel alt elevene vil lære og erfare gjennom faglige samarbeidsprosjekter med forskning og næringsliv.

Unik studiekompetanse

– Våre elever får møte kompetansemiljøer som er helt i tet faglig. Realfagselever utplasseres i forskningsavdelinger der de får forske på kreftceller og DNA, og de får tilgang til topp moderne, dyrt utstyr. For elevene betyr dette at de får ta del i læring som det ikke ville vært mulig å få til ellers.

Samarbeidsprosjektet løfter også yrkesfagene.

– Vi har også en praksisrettet utdanning innen helse og oppvekstfag. Etter tre år på helse og oppvekstfag, får elevene studiekompetanse. De har dermed en unik praktisk erfaring med seg videre til for eksempel sykepleierstudier. Elevene kan også velge å bli lærlinger i helsearbeiderfag, og det er helt unikt at det ligger et fast antall lærlingplasser i avtalen med OCC.