Ola Elvestuen (V)

Energi- og miljøkomiteen

"I Norge har særlig skipsfarten og skognæringen et stort potensial."

Tina Bru (H)

Energi- og miljøkomiteen

"Naturressursene våre – vannkraften, fisken, olje og gass, skogen og mineraler – vil være helt sentrale for verdiskaping og velferd i Norge også i fremtiden."

Rasmus Hansson (MDG)

Energi- og miljøkomiteen

"Norge er et lite bærekraftig land på flere måter. Vårt forbruk av materielle goder er for høyt, og gir nordmenn som konsumenter et økologisk fotavtrykk som ikke er bærekraftig."

Marit Arnstad (Sp)

Energi- og miljøkomittéen

"Jeg tror Norge har veldig store muligheter for vekst i næringslivet."

Terje Aasland (Ap)

Energi- og miljøkomiteen

"Norge har god tilgang på fornybare ressurser, noe som gir oss gode muligheter til å sikre bærekraftig utvikling."

Øyvind Korsberg (FrP)

Energi- og miljøkomitéen

"Forskning og utvikling innen fornybar energi er uhyre spennende."