Av Freddy Kongsberg, seniorrådgiver Ventd PR og kommunikasjon

Hvert år er det skyhøye forventninger til både innhold og foredragsholdere. Og hvert år må InnoTown overgå seg selv.

– Vi har stort fokus på foredragsholderne og driver enormt med research for å få tak i de rette. De er dyre, men det er ikke pengene alene som lokker disse til InnoTown og Ålesund. Det handler også om nettverk, tidligere foredragsholdere, renommé, sjarm, overtalelsesevner og sjarmerende Ålesund som trekkplaster, sier InnoTowns grunnlegger, Dag Lausund.

InnoTown har fokus på innovasjon, idéskaping, strategi og design. Svært mange har latt seg imponere over det høye internasjonale nivået.

Gir inspirasjon

En av dem som har latt seg imponere er tidligere kystdirektør, nå jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, som i mange år har vært en trofast deltager. Ikke fordi hun føler hun må, men fordi hun alltid har så lyst.

– I jobbsammenheng deltar jeg på et stort antall konferanser verden over, og mener at svært få av disse matcher InnoTown verken på rammene rundt eller innhold. Det var på InnoTown jeg første gang hørte om både Über og Airbnb. Å høre på folk som forfølger ideene sine og klarer å få satt disse ut i livet, er faktisk noe vi tar med som inspirasjon inn i vår egen arbeidshverdag, sier Slotsvik.

Internasjonal

Knut Flakk, CEO i Flakk Gruppen og styreformann i Hexagon Composites, er en annen som har latt seg imponere over hvordan man har klart å holde koken gjennom 18 år. Flakk sitter i styret for InnoTown.

– InnoTown holder et meget høyt, internasjonalt nivå og kan uten tvil måle seg med de aller beste innovasjonskonferansene i utlandet. Konferansen har bidratt til å sette Ålesundsregionen på kartet og vært en kilde til inspirasjon og nytenkning for store deler av næringslivet på Sunnmøre, mener Flakk.

Viktig møteplass

Både Flakk Gruppen og Hexagon har ofte invitert viktige forretningspartnere til InnoTown. Det har forsterket relasjonene og gitt nye tanker og ideer. Og man har ved flere anledninger kombinert globale strategisamlinger med InnoTown.

– Personlig har jeg hatt stor glede av InnoTown som jeg ser frem til å delta på hvert eneste år. Det er ikke bare en viktig arena for innovasjon og nye tanker, men også en viktig møteplass for å bygge nye relasjoner og treffe kreative mennesker på tvers av ulike bransjer og fagområder, sier Flakk.

Viktig for næringslivet

Sparebanken Møre har gått tungt inn som støttespiller for InnoTown fordi konferansen betyr mye for Sunnmøre og næringslivet på Sunnmøre.

– Som fylkets største bank er vi opptatt av at næringslivet både får inspirasjon og kunnskap om temaer som vil påvirke bedriftenes utvikling i årene som kommer. Det er ikke minst derfor vi har valgt å støtte konferansen økonomisk som hovedsamarbeidspartner, forteller banksjefen for næringsliv i Sparebanken Møre, Arild Sulebakk.


Sjarmerende Ålesund: InnoTown-konferansen holdes i Ålesund, noe som også fungerer som trekkplaster. Foto: Innotown


Inspirasjonskilde

Sulebakk beskriver InnoTown som en viktig inspirasjonskilde for både utviklingsmiljø og ledere på Sunnmøre, og en konferanse som støtter godt opp om den innovasjonsevnen som ligger i sunnmørsgenet.

– InnoTown er i dag en ledende konferanse nasjonalt med dagsaktuelle temaer på agendaen, både innenfor teknologi og samfunnsutvikling, mener banksjefen om evigunge InnoTown.

– Vi kommer til å strekke oss langt for at konferansen skal forsterke bilder av InnoTown som et unikt arrangement i toppklasse, sier Kjersti Vister i InnoTown om konferansen som har Parken Kulturhus som hovedarena 29. og 30.mai.

Menneske mot maskin

Det er tema for Garry Kasparov som i 1997 ble slått av IBMS «Deep Blue».

– Det ble en vekker for ham, forteller Dag Lausund, Kjersti Vister og Manuela Gonzalez i InnoTown som har gravd dypt for å sikre seg Kasparov til årets InnoTown-konferanse.

Ifølge forfatter og journalist Rutger Bergmann vil 15 timers arbeidsuke, borgerlønn til alle og ingen landegrenser gjøre verden bedre. Han er ekspert på borgerlønn som flere land nå eksperimenterer med – og som er satt på dagsorden i en fremtid med automatisering og roboter.

Professor Freek Vermeulen vil bryte ned dårlige vaner og etablerte sannheter, leder av Norges Røde Kors og tidligere generalinspektør Robert Mood skal snakke om ledelse, professor Jonah Berger er hyperaktuell med tema om hvorfor et produkt slår an og hvordan ting går viralt på nettet og professor og en av verdens fremste på nanoteknologi Maria Strømme, tar for seg hvordan teknologien vokser utover feltet medisin. Dette er noe av hva årets konferanse kan by på.